Partnerzy:

Międzywydziałowe Koło Naukowe 'POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE' (MKNPTS)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Przewodniczący:

Michał Tokarski

Opis Koła Naukowego
Koło zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z tworzywami sztucznymi: - przetwórstwem tworzyw sztucznych, - nowymi materiałami polimerowymi i kompozytami (badania właściwości, zastosowania) - symulacjami mechanicznymi, - symulacjami procesów przetwórczych, - rapid prototypingiem - zastosowaniem tworzyw w medycynie - chemią polimerów Obok realizacji różnych projektów naukowych Koło zajmuje się organizacją: - wycieczek do firm - wyjazdów na targi i konferencje - szkoleń - seminariów - współpracy z firmami z branży tworzyw sztucznych
Filtracja:    

Na podstawie używanego materiału i udostępnionej etykiety produktowej starano się zakupić związki chemiczne, które będą podstawowym składnikiem w materiale do badań.

Koszt związków jednak okazał się wyższy niż przypuszczano, dlatego zakupiono tylko część odczynników.

Po konsultacjach uzyskaliśmy wsparcie obu ww. instytutów. Jednakże ze względu na posiadanie etykiety, znikome wiadomości o lampie i niepełnej dokumentacji drukarki, nie udało się jeszcze  czytaj więcej...

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie syntezy poli(2,5-benzoimidazolu) domieszkowanego fosforem stosowanego na membrany wysokotemperaturowe do ogniw paliwowych oraz membran z tego tworzywa modyfikowane napełniaczami opartymi o krzemionkę. Po wykonanej syntezie zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne membrany w zastosowaniu w ogniwie paliwowym. 

 czytaj więcej...
Tagi
Tworzywa sztuczneMateriały kompozytoweSymulacje procesów przetwórczychSzkoleniaWarsztatyPrzetwórstwoChemiaSymulacje mechaniczneSeminariaRapid prototypingMateriały polimerowePolimerySymulacjeChemia polimerówKonferencjeWycieczkiReologia
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl