Partnerzy:

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe POLONIUM (MSKN Polonium)

Wydział:

Telefon:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Elektryczny

pokaż numer

pokaż stronę

Przewodniczący:

Błażej Głowacki

Wiceprzewodniczący:

Józef Borys

Wiceprzewodniczący:

Martyna DOmagalska

Filtracja:    

Wczorajszego słonecznego dnia, grupa ośmioru członków MSKN Polonium pokusiła się o wizytę w prekursorskim zakładzie jednej z pierwszych w Polsce ciepłowni geotermalnych w Pyrzycach.

Działające od grudnia '94 roku bezemisyjnege źródło ciepła zastąpiło wówczas 68 kotłowni zanieczyszczających nieckę w k  czytaj więcej...

Zorganizowane we współpracy z SKN Elektroenergetyka seminarium pozwoliło uczestnikom zapoznać się z technologią izolacji gazowej SF6.

PlakatEleProj_v1

 czytaj więcej...

Zorganizowane we współpracy z SKN Elektroenergetyka seminarium pozwoliło uczestnikom zapoznać się z technologią izolacji gazowej SF6.

PlakatABB_v2

 czytaj więcej...

AFEJ jest jednym z największych akademickich wydzarzeń związanych z energetyką jądrową. Uczestnicy wzieli udział w szeregu warsztatów i seminariów temetycznych, wykładach, prelekcjach, wycieczkach oraz debatach eksperckich. W trakcie trwającego do 17.05 do 19.05 br, forum uczestnicy mogli nawiązać kontakty z przedstawicielami środowisk akademickich i biznesowych z kraju i ze świata. Dodatkowo wydarzenie było okazją do promocji koła i organizowanej przez MSKN Polonium Międzynarod  czytaj więcej...

Zwiedzanie NCJ, ZUOP, reaktora 'Maria'

 czytaj więcej...

Pomoc w czynnościach remontowych. 

 czytaj więcej...

https://www.facebook.com/events/1116797035107704/

 czytaj więcej...

4 osoby z koła wystawiły stoisko z komorąWilsona zbudowaną przez członków koła. 1 członek zajął się pomocąw pukcie organizacyjnym. 

 czytaj więcej...

Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych (DOSiKN) to wydarzenie, podczas którego zarówno Koła Naukowe jak i Organizacje Studenckie mają okazję zaprezentować się i promować swoje osiągnięcia przed studentami oraz pracownikami Politechniki Poznańskiej.
Celem wydarzenia jest zachęcenie studentów do zaangażo  czytaj więcej...

1) "General Overview of Design Process of Nuclear Power Plants" - wykład zawiera moje doświadczenie z pracy w biurze projektowym, laboratoriach R&D itd. Jest tu mowa o organizacji projektu, departamentach, wymaganych dokumentach, wymaganiach kontroli jakości, by zagwarantować projekt NPP w pelni zgodny z regulacjami. Wprowadza słuchaczy jakby oni byli zatrudnieni przy projekcie.
2) "Overview of Thermal-hydraulic Design of Nuclear Power Plants" - ten wykład formułuje wymagane podejści  czytaj więcej...

http://migacz.edu.pl/fak-2016/

 czytaj więcej...

Seminarium dotyczyło praktyk w Dubnej, tego co należałoby zmienić w praktykach aby były jak najlepsze. Wystąpienia studentów dotyczyły wyników badań odbytych praktyk. 

 

 czytaj więcej...

Prezentacja miała na celu pokazanie zagadnień zwiazanych z energetyką uczniom Liceum. 

Prezentacje przeprowadziło 2 członków koła 

 czytaj więcej...

Udział w wydarzeniu organizowanym przez SKN Energetyki. Tematyka mixu energetycznego dla Polski z uwzględnieniem EJ i debata na ten temat. 

http://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,24856,future-energy-summit-atom-2016.html

 czytaj więcej...

Prezentacja kierunku energetyka jądrowa oraz koła naukowego Polonium. 

http://www.expopower.pl/pl/ 

 

 czytaj więcej...

Udział w wykładach oraz warsztatach z zakresu EJ. Warsztat pt. „Wykorzystanie kodu Monte Carlo MCB do projektowania systemów jądrowych”
4 członków koła wzięło aktywny udział w wydarzeniu – podczas debaty oxfordzkiej na temat energetyki jądrowej w rozproszeniu. 

 

http://www.afej.agh.edu.pl/warsztaty.html

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Seminarium dotyczące Czarnobyla  | data dodania: 10-05-2016 14:07

CCF10052016_00000 
Załączony plik zawiera wszystkie niezbędne informacje, wraz z aprobatą opiekuna koła - profesora Janusza Wojtkowiaka, dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. 

Z okazji okrągłej rocznicy katastrofy w Czarnobylu koło zorganizowało spotkanie na temat tego wydarzenia. Głównie skupiając się na aspektach technicznych oraz przebiegu awarii. Frekwencja wynios  czytaj więcej...

Spotkanie miało na celu potwierdzenie zaangażowania Politechniki Poznańskiej w program energetyki jądrowej, było okazją do nawiązania oraz podtrzymania relacji z wiodącymi firmami z przemysłu jądrowego. Spotkanie miało charakter reprezentacyjny. Politechnika Poznańska była jedyną uczelnią z której zaproszono studentkę - przewodniczącą MSKN Polonium.

Madame, Monsieur,

 

M. Pierre Buhler, Ambassadeur de France en Pologne, M. Thierry Doucera  czytaj więcej...

Prelekcja -  | data dodania: 13-01-2016 16:08
Warsztat - spotkanie dla młodych inżynierów Areva  | data dodania: 13-01-2016 16:07

Dzięki temu spotkaniu został również zorganizowany tego typu warsztat na Politechnice Poznańskiej podczas I Międzynarodowej Konferencji Nuklearnej.

Niestety ze względu na system, nie mam możliwości przesłania zaproszenia - format .pdf.

 czytaj więcej...

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada kierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników z zakresu zarządzania projektami oraz inspiracja do aktywności społecznej. 

czytaj więcej...

Stefan Moc, wiceprzewodniczący  MSKN Polonium wziął udział w konkursie prawa energetycznego organizowanym przez stowarzyszenie elsa http://prawozenergia.elsa.org.pl/ o  temacie składowania odpadów promieniotwórczych

 czytaj więcej...

Stefan Moc, wiceprzewodniczący MSKN Polonium napisał pracę na konkurs nt. technologi wykorzystania wodoru w celu magazynowania energii. Konkurs był zorganizowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. http://www.energy21.pl/

 czytaj więcej...
Uczestnictwo w konkursie - konkurs Areva COP21  | data dodania: 13-01-2016 16:02

Konkurs był skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby wykorzystać swoje talenty redakcyjne na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a jego zasadniczym celem było uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię wytwarzania niskoemisyjnej energii.

 

czytaj więcej...

Prelekcja - Szkoła Energetyki Jądrowej  | data dodania: 13-01-2016 16:01

Jest to już 3 udział członków MSKN Polonium w Szkole Energetyki Jądrowej.

Dzień 1 • Day 1czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - enel  | data dodania: 13-01-2016 16:00
Prelekcja - wykłady EDF  | data dodania: 13-01-2016 15:54
Wycieczka do firmy - Narodowe Centrum Badań Jądrowych  | data dodania: 13-01-2016 15:53

We wtorek 17.11.2015, byliśmy na dawno już planowanej wycieczce do Świerku, która odbyła się pod przewodnictwem dr Wiesława Gorączko z naszej uczelni, który jest także opiekunem naszego koła. Oprócz członków naszego koła, w zwiedzaniu wzięli udział studenci z uniwersytetu medycznego.

Na miejscu podzieliliśm  czytaj więcej...

W dniach 18-24 października piątka osób z naszego koła wzięła udział w XI Ogólnopolskich Warsztatach Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów przy ulicy Pasteura w Warszawie. Należy podkreślić, że mieliśmy najliczniejszą re  czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - EDF oraz AREVA  | data dodania: 13-01-2016 15:51

Miejsca:

Temelin Nuclear Power Plant,

Paul Sherrer Institute,

CERN,

CEA Cadarache,

ITER,

Penly Nuclear Power Plant,

La Hague,

Flamanville 3,

Belleville Nuclear Power Plant,

Headquarters of EDF and AREVA

Chalon St-Marcel

CETIC

 czytaj więcej...
List of Lectures
  1. M. Kirejczyk (NCBJ, Poland), A story of nuclear physics.
  2. R. Jolos (JINR), Introduction to nuclear physics I and II.
  3. F. Negoita (ELI, Măgurele, Romania), R  czytaj więcej...
Tagi
Energetyka jądrowaElektroenergetyka
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl