Partnerzy:

Koło Naukowe„PAJĄCZEK” (KN „PAJĄCZEK”)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Artur Łącki

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Robert Puchowski

Opis Koła Naukowego
Zadaniem Koła Pajączek jest szerzenie wśród studentów praktycznej wiedzy na temat tworzenia i projektowania urządzeń elektronicznych. Celem koła, które zrzesza studentów Elektroniki i Telekomunikacji będzie wykonywanie ustalonych projektów budowy urządzeń elektronicznych zarówno mniej złożonych, jak i bardziej rozbudowanych. Studenci uczestniczą w całym procesie twórczym, który obejmuje planowanie, projektowanie, własnoręczną budowę oraz testowanie budowanego urządzenia. Dzięki takiemu trybowi pracy studenci mogą poznawać każdy element procesu budowy urządzeń elektronicznych, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej.
Filtracja:    

mitologiczny atrybut
nordyckiego boga burzy i piorunów posiadający
niezwykłe magiczne właściwości. Nasz Młot
również będzie posiadał niezwykłe właściwości
tyle, że nie pochodzące od bogów a (nie)zwyczajnie
od elektroniki. Stylizowany na archaiczny
przedmiot skrywałby w swoim wnętrzu potężny
elektromagnes. Leżący na metalowym podłożu
stanowiłby wyzwanie dla każdego odwiedzającego
stanowisko koła naukowego Pajączek na Nocy
 czytaj więcej...

Celem projektu jest stworzenie platformy dla automatyki domowej na bazie popularnej platformy Arduino. Cały system komunikuje się poprzez port USB oraz sieś LAN oraz bezprzewodową. Do podstawowych zadań systemu należą kontrola źródeł zasilania (np. w formie ściemniacza) oraz monitoring takich parametrów jak temperatura oraz wilgotność powietrza. W ramach grantu udało sie do tej pory zrealizować stację bazową, moduł włącznika, moduł ściemniacza, aplikację dla sysemu Android, pane  czytaj więcej...

W wyniku projektu powstały zestawy dydaktyczne używane już obecnie przez studentów podczas zajęć w pracowni elektronicznej. Osoby realizujące projekt zapoznały się z zasadami wykonywania urządzeń elektrycznych w taki sposób aby spełniały normy BHP. 

Dodatkowo na potrzeby koła zostały zakupione 4 stacje lutownicze, 4 krążki cyny do lutowania oraz programator mikrokontrolerów AVR. Sponsorem projektu był opiekun koła - dr inż Jakub Pająkowski

 czytaj więcej...

Celem projektu była budowa cyfrowego zegara sterowanego mikrokontrolerem. Godzina jest przedstawiana na wyświetlaczu LED, którego jasnośćjest automatycznie dostosowywana do oświetlenia w pomieszczeniu.

 

Projekt został zrealizowany. Podczas prac studenci zapoznali się z zasadami projektowania układów elektronicznych oraz programowania mikrokontrolerów. Członkowie zespołu zaznajomili się także z poprawnym odmierzaniem czasu rzeczywistego w układach  czytaj więcej...

Celem projektu była budowa radioodbiornika zdolnego przechwytywać fale Pierwszego Programu Polskiego Radia. 

Projekt został w pełni wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami. Podczas prac powstał schemat ideowy układ, wzór laminatu oraz końcowy układ. Podczas wykonywania urządzenia zostały rozwiązane problemy, z którymi można się spotkać w przyszłości podczas budowy innych tego typu konstrukcji jak np. strojenie gotowego układu.

 czytaj więcej...
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl