Partnerzy:

Koło Naukowe Studentów Dróg Żelaznych (KNSDŻ)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Jakub Trąbka

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Justyna Subocz

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Damian Jączynski

Opiekunowie:

Wojciech Wojciech Opiekun organizacyjny

Michał Pawłowski Opiekun organizacyjny

Opis Koła Naukowego
Koło Naukowe działa przy Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych. Zrzesza przede wszystkim studentów specjalności Drogi Kolejowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Jest otwarte również dla studentów innych wydziałów Politechniki Poznańskiej przyznając im status „Sympatyka”. Koło Naukowe prowadzi działalność opartą o zainteresowania naukowe i zawodowe studentów, służy zwiększaniu aktywności naukowej, zawodowej i społecznej, umożliwia rozwój umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Członkowie Koła biorą aktywny udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez Pracownię Dróg Kolejowych. Koło Naukowe Studentów Dróg Żelaznych nawiązuje współpracę z innymi Kołami Naukowymi Politechniki Poznańskiej oraz z firmami i organizacjami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Koła m. in. z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Poznaniu. Program działalności Koła Naukowego obejmuje: W semestrze zimowym, ze względu na warunki atmosferyczne działalność skupiona jest na rozwoju naukowym członków Koła. Prowadzone są wykłady prowadzone przez pracowników Pracowni Dróg Kolejowych, prezentacje ciekawych prac magisterskich i inżynierskich. Członkowie Koła biorą udział w seminariach naukowych organizowanych przez SITK o. Poznań. W semestrze letnim organizowane są wycieczki o charakterze naukowo-poznawczym umożliwiające zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, materiałami i rozwiązaniami projektowymi stosowanymi w kolejnictwie.
Filtracja:    

Dnia 21.01.2017 odbyła się wycieczka Koła Naukowego do nastawni PFA oraz PFB Poznań Franowo.

Mieliśmy okazję zobaczyć i dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje największa w Wielkopolsce stacja towarowa i jedna z niewielu w Polsce górek rozrządowych.

 

 czytaj więcej...

Dnia 30.11.2016 odbyła się wycieczka Koła Naukowego do LCS Poznań Główny.

W ramach wycieczki zapoznaliśmy się ze sposobem prowadzenia ruchu kolejowego za pomocą urządzeń komputerowych oraz urządzeniami stosowanymi historycznie.

Nastawniczy w szczegółowy sposób omówili funkcjonowanie obecnego systemu zabezpieczeń, zalety i wady komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym. 

 czytaj więcej...

Dnia 09.11.2016 odbyła się wycieczka Koła Naukowego do nastawni Starołęka w Poznaniu.

W ramach wycieczki zapoznaliśmy się ze sposobem prowadzenia ruchu kolejowego w nastawni, stosowanymi oraz historycznymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

Nastawniczy w szczegółowy sposób omówili funkcjonowanie obecnego systemu zabezpieczeń.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - ZRK DOM - Spółka z o. o. Poznań  | data dodania: 28-01-2017 22:52

Dnia 29.04.2016 odbyła się wycieczka na budowę - rewitalizacja lk 395 Kiekrz - Koziegłowy.

Kierownicy na miejscu robót pokazali i omówili zakres prac, zastosowaną technologię, przepisy BHP.

Następnie w siedzibie firmy odbyły się warsztaty, w których kierownictwo budowy zaprezentowało szczegółowo zastosowaną mechanizację prac kolejo  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie Organizacyjne  | data dodania: 27-01-2017 22:57

Dnia 26.10.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego, na którym zostały poruszone następujące kwestie:

- wybór Zarządu Koła
- ustalenie uczestników Koła Naukowego
- planowane spotkania, wycieczki
- propozycje organizacji wydarzeń naukowych.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - PORR Construction Polska S.A.  | data dodania: 27-01-2017 22:50

07.11.2016 r. odbyła się wycieczka członków Koła Naukowego do Jarocina, na miejsce modernizowanej linii kolejowej nr 281.

W trakcie wycieczki odwiedziliśmy biuro budowy znajdujące się na terenie stacji Jarocin, gdzie mogliśmy wysłuchać prezentacji firmy Porr Construction Polska S.A., prowadzonej przez Kierownika Budowy. Zaznajomiliśmy się ze specyfiką prowadzonych robót budowlanych, technologią, organizacją oraz zasadami BHP.

Następnie wybraliśm  czytaj więcej...

20.10.2016 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych zorganizowany przez Radę Kół Naukowych.

Koło Naukowe Studentów Dróg Żelaznych czynnie uczestniczyło w tym wydarzeniu poprzez wystawienie swojego stanowiska tematycznego.

W ramach prezentacji rozdawane były ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności Koła, planowanych spotkaniach oraz informacje o nowoczesnych tech  czytaj więcej...

Wydarzenie - Prezentacje zainteresowań naukowych  | data dodania: 27-01-2017 22:30

10.01.2017 r. odbyło się Spotkanie Koła Naukowego, na którym uczestnicy zaprezentowali tematy swoich prac inżynierskich. Odbyły się trzy prezentacje uczestników Koła:

  • Układ oraz zawartość pracy inżynierskiej, sposób prezentacji pracy inżynierskiej przed Komisją, 
  • Kolej Dużych Prędkości na świecie,
  • Studium wykonalności odcinka trasy tramwajowej łączącej ul. Żeromskiego i Małopolską w Poznaniu

oraz prelekcja mgr in  czytaj więcej...

Przedstawienie możliwości programu AutoCAD Civil 3D na przykładzie projektu odcinka linii kolejowej. Nauka obsługi programu przez studentów do późniejszego wykorzystania podczas zajęć projektowych.

 czytaj więcej...

Udział członków Koła Naukowego Studentów Dróg Żelaznych - Piotra Abla i Piotra Kaganka w publikacji naukowej na temat "Jakości stacji i przystanków w aglomeracji poznańskiej".

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w konferencji - BUDMIKA  | data dodania: 19-01-2016 12:47

Występienie Piotra Abla i Piotra Kaganka na temat "Potencjał wybranych stacji i przystanków kolejowych dla poznańskiej kolei aglomeracyjnej".

Występienie Michała Bałabana i Agnieszki Zwierzyńskiej "Propozycja modernizacji fragmentu linii kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie na odcinku km 61+184 do km 149+365".

Występienie Jakuba Ernsta na temat  czytaj więcej...

Stanowisko Koła Naukowego Studentów Dróg Żelaznych podczas Dnia Organizacji Studenckich i Kół Naukowych - 28.10.2015

 czytaj więcej...
Tagi
Komunikacja szynowaTransportBudownictwoTorowiskaKomunikacja miejskaKolejProjekty badawczeKomunikacja zbiorowaDrogi kolejoweTransport publicznyWycieczki
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl