Partnerzy:

Koło Naukowe Nanoinżynierii Molekularnej (KNNM)

Wydział:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Fizyki Technicznej

pokaż stronę

Przewodniczący:

Sylwia Zięba

Wiceprzewodniczący:

Iwona Grądzka

Opiekunowie:

dr inż. Andrzej Biadasz Opiekun

Bartosz Bursa Opiekun organizacyjny

Opis Koła Naukowego
Koło Naukowe Nanoinżynierii Molekularnej zostało założone w marcu 2011 roku. Nie jesteśmy jednak typowym kołem studentów fizyki z uczelni technicznej. Naszym podstawowym celem nie jest popularyzacja nauki, lecz pokazanie studentom jak wygląda praca naukowa. Umożliwiamy im kontakt ze środowiskiem naukowym, sprawdzenie swoich możliwości oraz realizację projektów mających charakter pracy naukowej/stażu. W ramach naszej działalności zajmujemy się projektami z zakresu fizyki doświadczalnej jak i obliczeniowej oraz symulacji komputerowych. Część projektów przekształciła się w prace dyplomowe, a w przyszłości mogą zaowocować publikacjami. Ponadto członkowie mają często możliwość prezentowania wyników swoich prac na seminariach oraz konferencjach naukowych, nie tylko tych studenckich, ale również i międzynarodowych.
Filtracja:    

Przedstawienie Działalności Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekulrnej w formie plakatów przygotowanych na tę okazję oraz, które przedstawiane były przez członków koła na konferencjach. Dodatkowo przedstawione zostało urządzenie Matematyczny Rollercoaster - które zaprojektowane i wykonane zostało w ramach konkursu Eksperyment Łańcuchowy.

 czytaj więcej...

Przedstawienie zrealizowanych działań przez Koło Naukoweg Nanoinżynierii Molekularnej na konferencjach oraz konkursach, w których braliśmy udział (przedewszystkim w formie plakatów).

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Open Reading 2016  | data dodania: 25-01-2017 18:32

Przedstawienie dwóch członków Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekularnej na Konferencji sowjej działalności w laboratorium. Kwota przeznaczona na dojazd z Poznania do Wilna oraz mieszkanie na terenie Wilna przez czas trwania konferencji (15-18.03.2016 r.).

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w konferencji - Open Reading 2016  | data dodania: 25-01-2017 18:29

Przedstawienie działalności eksperymentalnej w laboratorium. Badania wykonane za pomocą spektroskopii Ramana oraz w podczerwieni.

 czytaj więcej...

Kwota na opłatę konferencyjną (900 zł - 150 za osobę) została sfinansowana dodatkowo przez dziekana Wydziału Fizyki Technicznej Ryszarda Czajkę. Kwota równa 84 zł, potrzebna na wydrukowanie posteru pozyskana została od władz dziekańskich w ramach finansowania kół naukowych.

 czytaj więcej...

Zdobycie pierwszego miejsca za najlepszy wygłoszony referat przyznane przez Komisję Konferencji przez Sylwię Zięba (wygłoszony referat: BADANIA SPEKTROSKOPOWE ORTOKRZEMIANÓW LUTETU I GADOLINU DOMIESZKOWANYCH JONAMI METALI ZIEM RZADKICH) oraz zdobycie trzeciego miejsca za najlepiej przygotowany i obroniony plakat przyznane przez uczestników konferencji przez Adama Mizerę (zaprezentowany plakat pod tytułem: BADANIA WŁASNOSCI OPTYCZNYCH TLENKU GRAFENU METODAMI CHEMII KWANTOWEJ)

 czytaj więcej...

Uczestnictwo w XV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych w Poznaniu, na której przewodnicąca Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekularnej wygłosiła dodatkowo referat na temat działalności Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekularnej. Konferencja miała przedewszystkim charakter zapoznawczy kół naukowych fizyków z całej Polski oraz naukowy, dotyczący pracy w Laboratorium. Wygłoszone zostały referaty na temat:

- Maciej Kścielski: POSZUKIWANIE ROZPADU ZA POMOCA W  czytaj więcej...

Wykonanie urządzenia o nazwie działo magnetyczne. Zostało ono zaprojektowane oraz wykonane na potrzeby wykładu organizaowanego przez koło w ramach Sekretów Fizyki organizowanych przez Wydział Fizyki Technicznej skierowanego do licealistów z całej Polski.

 czytaj więcej...

Prezentacja wyników eksperymentalnych otrzymanych w laboratorium na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Wygłoszony został referat na temat: Functionalization of Si(111) substrate with coronene molecules using home-made UHV molecular source studied by means of UHV STM

 czytaj więcej...

Pomoc w organizacji wydarzenia Sekrety Fizyki w Centrum Wykładowym na terenie Politechniki Poznańskiej. Uczestniczyć w nim mogli wszyscy chętni licealiści.

 czytaj więcej...

Zaprezentowanie wyników eksperymentalnych wykonanych w laboratorium na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Udział w konkursie  | data dodania: 25-01-2017 17:09

W ramach konkursu bilety na dojazd do krakowa (536,77) dla uczestników konkursu sfinansowane zostały ze środków uzyskanych od Dziekana, a wykonanie projektu było możliwe z otrzymanego grantu w maju 2016 roku (przyznanego przez Rektora Politechniki Poznańskiej) w ramach projektu Matematyczny Rollercoaster

 czytaj więcej...
Uczestnictwo w konkursie - Matemamatyczny Rollercoaster  | data dodania: 25-01-2017 17:04

Drużyna składająca się z 6 osób uczestniczyła w konkursie Eksperyment Łańcuchowy, organizowanym w Krakowie na Uniwersytecie Jagielońskim. W ramach konkursu zaprojektowali i wykonali urządzenie o nazwie Matematyczny Rollercoaster.

 czytaj więcej...
Tagi
FizykaNanomateriałyKonferencjeProjekty badawczeSeminariaFizyka TechnicznaSymulacje komputeroweFizyka ciała stałegoDynamika molekularnaLaboratoriaSymulacje DFTFizyka molekularna
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl