Partnerzy:

Koło Naukowe „Logistyka” (KNL)

Wydział:

Telefon:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Inżynierii Zarządzania

pokaż numer

pokaż stronę

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Monika Łuczka

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Paulina Juszczyńska

Opis Koła Naukowego
Koło Naukowe „Logistyka” działające na wydziale Inżynierii Zarządzania należy do jednych z najprężniej działających kół naukowych na Politechnice Poznańskiej. Rekrutuje co roku coraz więcej osób zainteresowanych logistyką i poszerzaniem swojej wiedzy nie tylko teoretycznej ale i praktycznej poprzez aktywne działanie w kole. Koło zostało reaktywowane w maju 2005 roku. Od tego momentu notuje nieustanny rozwój oraz odnosi wiele sukcesów. Wygrywa oraz zajmuje czołowe miejsca w konkursach lub zadaniach (case study) podczas konferencji w całej Polsce. Uczestniczy w wycieczkach do firm z branży logistycznej i produkcyjnej oraz organizuje spotkania z osobami z przedsiębiorstw i różnego rodzaju organizacji. Sztandarowym jego projektem jest organizacja corocznej międzyuczelnianej konferencji logistycznej „Poznańskie Forum Logistyczne” (PFL) bazującej na 5-letnim dorobku konferencji MFML. PFL to konferencja skupiająca studentów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu z całej Polski. Ideą przewodnią Forum jest przybliżenie najnowszych trendów pojawiających się w gospodarce światowej w obszarach ściśle związanych z logistyką. Konferencja jest punktem zwrotnym, w którym wiedza czysto teoretyczna konfrontowana jest bezpośrednio z realnymi praktykami stosowanymi w czołowych przedsiębiorstwach na rynku. Dla firm Poznańskie Forum Logistyczne jest doskonałą okazją aby poznać młode, ambitne osoby, które dzieli tylko krok od wstąpienia na rynek pracy.
Filtracja:    

W dniach 21 - 22 kwietnia 2016 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się VI Poznańskie Forum Logistyczne, stanowiące kontynuację znanej, ogólnopolskiej konferencji - Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków (11. edycja). Poznańskie Forum Logistyczne organizowane jest przez studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania należących do Koła Naukowego "Logistyka". Tematem konferencji było: „Lean & Green, czyli efektywne wykorzystanie zasobów w  czytaj więcej...

Uczestnistwo w konferencji - III SWL  | data dodania: 28-01-2017 22:54

W dniach 17-18 listopada 2016 odbyły się III Sopockie Warsztaty Logistyczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego organizowane przez Naukowe Koło Logistyki. Koło Naukowe „Logistyka” reprezentowała Monika Fogt i Paulina Juszczyńska, które wygłosiły referat pt. „5S z życia wzięte – czyli jak wdrożyć 5S w domu”. W wydarzeniu wzięło udział ok 100 osób, m. in. koła naukowe z Łodzi, Dąbrowy Górniczej, Wałbrzycha, Poznania oraz Warszawy.  czytaj więcej...

Uczestnistwo w konferencji - POLLOGUS 2016  | data dodania: 28-01-2017 22:53

W dniach 27 – 28 października 2016 roku, w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „ Pollogus 2016”, organizowana przez Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time, w której uczestniczyli przedstawiciele naszego koła naukowego. Pierwszego dnia konferencji odbyło się oficjalne rozpoczęcie wydarzenia przez władze uczelni. Swoje wykłady przedsta  czytaj więcej...

Uczestnistwo w konferencji - Translogistics 2016  | data dodania: 28-01-2017 22:50

1 i 2 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics”.  

Pierwszego dnia konferencji odbyła się rejestracja uczestników oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji. W trakcie trwania konferencji wygłaszane były prezentacje przygotowane przez studentów z różnych kół naukowych z całej Polski. Nie zabrakło wystąpień członków naszego koła. Sw  czytaj więcej...

W dniach 16 – 18 listopada w Będlewie (niedaleko Poznania  czytaj więcej...

Podczas konferencji Lucyna Sikora i Katarzyna Kowalska przedstawiły prezentację pt. "Poprawa zarządzania organizacją dzięki wprowadzeniu internetowej platformy Podio - studium przypadku”

 czytaj więcej...

Podczas konferencji reprezentantki Koła Naukowego "Logistyka" wygłosiły referat pt. „Lean w usługach, czyli jak zjeść bez kolejki”.

 czytaj więcej...

Podczas konferencji przedstawicielki Koła Naukowego "Logistyka" Joanna Napiórkowska i Marta Masternak wygłosiły referat pt. "„Zastosowanie dronów w łańcuchu dostaw”.

 czytaj więcej...

W dniach 24-26 kwietnia 2016 odbyła się konferencja „ Student Maritime Conference” organizowana przez Koło Naukowe Transportu i Logistyki „Translog” działające przy Akademii Morskiej w Gdyni. W wydarzeniu wzięła udział reprezentacja naszego koła w składzie : Katarzyna Kowalska, Agnieszka Jakubowska, Marta Masternak, Natalia Łukowska oraz Filip Odważny. W niedzielę tj. 24 kwietnia o godzinie 8.00 zaczęła się rejestracja gości, natomiast o 9.30 nastąpiło uroczyste przywi  czytaj więcej...

W dniu 14-15 kwietnia odbyła się konferencja „Logistyka a Bezpieczeństwo” w Warszawie organizowane przez Koło Naukowe Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej. 

I dzień Konferencji utrzymany jest w ściśle naukowym charakterze.Przedstawiciele kół naukowych oraz prelegenci firm sponsorującychprezentują wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące tematuprzewodniego konferencji. Studenci z całej Polski rywalizująw konkursie na najlepszy referat i wystąpie  czytaj więcej...

Publikacja wydana przez Polską Izbę Opakowań

 czytaj więcej...

Publikacja wydana przez Polską Izbę Opakowań

 czytaj więcej...

Konkurs „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie” odbył się w Łodzi w dniach 19-21 maja 2016. W konkursie wystartowało 14 zespołów, w tym reprezentacja Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w składzie: Bociek Magdalena, Różycki Robert oraz Zabost Marcela. Jednym z zadań, z którym musieli zmierzyć się studenci było opracowanie strategii rozwoju dla spółki z branży przemysłowej. Udział w konkursie był okazją do sprawdzenia swojej wiedz  czytaj więcej...

Trzyosobowy zespół reprezentujący Koło Naukowe „Logistyka”, w składzie: Magdalena Bociek, Alicja Wójcik oraz Marcela Zabost, wziął udział w ogólnopolskim konkursie Unilever Engineers League 2016. Reprezentantki zostały jego finalistkami.
14
Udział w konkursie był ciekawym wyzwaniem. Poszukiwano rozwiązania zadania produkcyjnego przygotowanego przez koncern. Dzięki temu zdobyto sporą dawkę praktycznej wiedzy, poznano nowe technologie produkcji i podję  czytaj więcej...

Dnia 16.06.2016 r., o godz. 13.30 w Sali 115 odbył się wykład otwarty pt.: "Participation of students in project and research work at the Faculty". Wykład został zorganizowany przez
13
KN “Logistyka” we współpracy z KN “Progress”. Prelegentką była doc. dr. Brigita Gajšek - specjalistka ds. platform logistycznych oraz zielonego - zrównoważonego łańcucha dostaw. W trakcie spotkania przedstawione zostały możliwości udziału studentów w  czytaj więcej...

Dnia 25.10.2016r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Opalenicy prowadzone przez członków Koła Naukowego "Logistyka", a mianowicie przez: Katarzynę Raunest, Arkadiusza Maćkowiaka i Bartosza Siemińskiego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie 2 i 3 klasy technikum logistycznego, natomiast tematyka warsztatów dotyczyła Łańcucha Dostaw i jego optymalizacji. Zajęcia dla poszczególnych grup trwały po półtorej godziny.  

czytaj więcej...

Sikora Lucyna, Wójcik Alicja, Strategia omnichannel jako odpowiedź na wzrastające wymagania klientów. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie. Red. E. Staniewska. Wydawca: Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2016
 czytaj więcej...

Bezpieczeństwo mleka i produktów mleczarskich w łańcuchu dostaw. Wpływ warunków transportu, Opakowania w łańcuchu dostaw. Red. W. Wasiak. Wydawca: Polska Izba Opakowań, Warszawa 2016

 czytaj więcej...

Na przełomie października i listopada 2016r. członkowie Koła Naukowego „Logistyka” byli odpowiedzialni za przygotowanie ulotki promującej kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości kandydatów na studia czym zajmuje się logistyka jako dziedzina nauki oraz zachęcenie przyszłych studentów do studiowania logistyki właśnie na Politechnice Poznańskiej.

Ulotka została wykonana dzięki współpracy dw&  czytaj więcej...

Uczestnictwo w konkursie - TransEDU  | data dodania: 28-01-2017 20:15

TransEdu, to konkurs który polega na symulacji operowania flotą pojazdów przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi logistycznych. W grze należy osiągnąć najwyższą średnią cenę frachtu, wśród wszystkich podejmowanych.

 czytaj więcej...
Uczestnictwo w konkursie - Global Management Challenge  | data dodania: 28-01-2017 20:11

Konkurs GMC, to połączenie wiedzy z każdego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem. Celem konkursu jest osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego na przestrzeni 5 kwartałów. Posiadając wiedzę z 3 poprzednich kwartałów z zakresu, produkcji, finansów, zapasów i innych, należy podjąć 72 decyzji, które mają wpływ również na konkurentów. A konkurentami są zarówno inni studenci jak i pracownicy firm. Konkurs odbywa się w 3 etapach, pierwszy w  czytaj więcej...

Podczas targów TAROPAK-LOGIPAK, 29 września 2016 r. odbyła się konferencja organizowana przez członków KN „Logistyka” oraz SKNL AElogic z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem konferencji było: „Opakowania w logistyce, technologii, życiu codziennym. Rola i zastosowanie.” Koordynatorem wydarzenia był Arkadiusz Maćkowiak. Podczas konferencji odbyło się 7 prelekcji, które wygłosili przedstawiciele firm, Politechniki Poznańskiej oraz KNL. Wyst  czytaj więcej...

Wydarzenie - Targi Edukacyjne na MTP  | data dodania: 27-01-2017 16:55

W dniach 18-20.03.2016 czytaj więcej...

Wydarzenie - Targi Pracy na Politechnice Poznańskiej  | data dodania: 27-01-2017 16:48

Dnia 10 marca 2016czytaj więcej...

Dnia 15 marca 2016 r. przedstawicielka Koła Naukowego „Logistyka”czytaj więcej...

W dniu 28.10.2016 rczytaj więcej...

W trakcie spotkania przedstawione zostały możliwości udziału studentów w projektach rozwojowych w tym w: Międzynarodowej Letniej Szkole Logistyki, Projekcie Kreatywna ścieżka do sukcesu i innych prorozwojowych projektach.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Doskonałość operacyjna  | data dodania: 27-01-2017 16:25

28 kwietnia 2016 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej zorganizowano wykład otwarty z cyklu Blue Academy „Doskonałość operacyjna” wraz z Beiersdorf Manufacturing Poznań. Prowadzącym wykład był Prezes BMP, Pan Wiesław Biernacki. Wykład dotyczył systemów zarządzania produkcją i usługami. Celem tych systemów jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez maksymalizację doskonałości operacyjnej. Wykład ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przyci  czytaj więcej...

Wydarzenie - Rola hurtownika w łańcuchu dostaw  | data dodania: 27-01-2017 16:20

7 kwietnia 2016 r. o godzinie 18:30 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w sali numer 1 odbył się wykład otwarty na temat roli hurtownika w łańcuchu dostaw. W wyniku współpracy Koła Naukowego „Logistyka” i Grupy Eurocash – polskiego lidera w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania mieli możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej problemów, z jakimi musi zmagać się hurtownik, oceny zmieniającego się otoczenia rynku  czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - Beiersdorf Manufacturing  | data dodania: 27-01-2017 16:06

Dnia 8.12.2015 czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - Solaris  | data dodania: 27-01-2017 15:59

W Mikołajki, 6 grudnia odwiedziliśmy polską firmę produkującą autobusy i tramwaje dla  czytaj więcej...

Warsztat - Systemy klasy ERP i MES  | data dodania: 27-01-2017 12:00

Koło Naukowe "Logistyka" w dniu 11.04.2016 r. zorganizowało warsztaty z systemów klasy ERP i MES. Celem tego spotkania było przybliżenie aspektów wdrożeń systemów informatycznych oraz wskazanie głównych problemów, z jakimi borykają się firmy wdrożeniowe i logistyczne, które wspólnymi siłami takie wdrożenie przeprowadzają. Warsztat przeprowadził Pan Piotr Becela z PSI.

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztaty z wejścia na rynek pracy  | data dodania: 27-01-2017 11:59

Warsztaty z wejścia na rynek pracy odbyły się 18.04.2016 r. W spotkaniu uczestniczyło 20 członków Koła Naukowego "Logistyka". Podczas 5-godzinnego spotkania, przedstawicielka fundacji Veolia, przekazała szereg informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego, wyznaczania celów zawodowych oraz prawidłowego przygotowania się do pisania CV i rozmowy rekrutacyjnej. Zwrócono uwagę na istotne niuanse, które często zaważają na wyniku procesu rekrutacji. Część teoretyczna był  czytaj więcej...

Wydarzenie - Współorganizacja konkursu z MPK Poznań  | data dodania: 27-01-2017 11:57

Już po raz kolejny KNL zaangażowało się w konkurs na Najlepszego Kierowcę MPK, którego finał odbył się 21.05.2016 r. w zajezdni na Franowie. Członkowie koła mieli za zadanie przeprowadzić obserwacje kierowców i uzupełniać odpowiedni formularz przygotowany przez MPK. Sprawdzano m.in. kompletność umundurowania, technikę pokonywania zakrętów, zachowanie wobec pasażerów, zgodność z rozkładem jazdy. Poza oceną kierowców członkowie Koła uczestniczyli w finale konk  czytaj więcej...

Podczas targów TAROPAK-LOGIPAK, 29 września 2016 r. odbyła się konferencja organizowana przez członków KN „Logistyka” oraz SKNL AElogic z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem konferencji było: „Opakowania w logistyce, technologii, życiu codziennym. Rola i zastosowanie.” Koordynatorem wydarzenia był Arkadiusz Maćkowiak. Podczas konferencji odbyło się 7 prelekcji, które wygłosili przedstawiciele firm, Politechniki Poznańskiej oraz KNL. Wyst  czytaj więcej...

Wycieczka - Seminarium naukowe  | data dodania: 27-01-2017 11:53

W dniach 25-28.02.2016 r. w Białce Tatrzańskiej odbyło się Seminarium Naukowe dla członków Koła. To kolejna edycja zimowego wyjazdu po zakończonej sesji. Co roku członkowie Koła prezentują referaty o tematyce przyszłego Poznańskiego Forum Logistycznego. Podczas Seminarium zaprezentowano 23 referaty o tematyce Lean Management i Ekologii w logistyce. Długie dyskusje i nauka przygotowały członków do organizacji konferencji. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na wyżej wymienione tema  czytaj więcej...

W dniu 16 marca 2016 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się I Dzień Logistyki. Celem zorganizowanego wydarzenia było zachęcenie uczniów zaproszonych techników logistycznych do studiowania Logistyki na Politechnice Poznańskiej. W wydarzeniu wzięły udział następujące szkoły:
 Technikum w ZS1 w Swarzędzu;
 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie;
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie;czytaj więcej...

W dniach 23-24 kwietnia 2015r. odbyła się już V edycja Poznańskiego Forum Logistycznego. Tematem przewodnim była logistyka dystrybucji. Forum zgromadziło ponad 200 osób. Konferencja oparta była o wystąpienia zaproszonych gości (specjaliści z branży TSL oraz wybitni pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej) i prezentację najlepszych spośród zgłoszonych referatów. Drugiego dnia Forum na uczestników czekały wycieczki naukowe (m.in. do zajezdni tramwajowej na Franow  czytaj więcej...

Uczestnistwo w konferencji - Logistyka Wokół Nas  | data dodania: 21-01-2016 1:13

Podczas trzydniowej konferencji były poruszane tematy dotyczące szerokopojętej logistyki. Dwie reprezentantki Koła Naukowego "Logistyka"- Lucyna Sikora i Katarzyna Kowalska, zajęły 1 miejsce w konkursie referatów studenckich czytaj więcej...

3 i 4 grudnia 2015 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics”. Pierwszego dnia konferencji odbyła się rejestracja uczestników oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji. W trakcie trwania konferencji wygłaszane były prezentacje przygotowane przez student&oacut  czytaj więcej...

W dniach 19-20 listopada 2015 Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało II Sopockie Warsztaty Logistyczne pod hasłem „Logistyka w teorii i praktyce”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście i nas nie mogło tam zabraknąć , tak więc w wydarzeniu uczestniczyły dwie przedstawicielki naszego Koła, Justyna Pys  czytaj więcej...

 

W dniach 10-11 grudnia odbyło się VIII Seminarium Dni Transportu. Organizatorami konferencji było koło naukowe Transportu i Logistyki działające przy Politechnice Krakowskiej. Na wydarzeniu były obecne m.in. władze wydziału Inżynierii Lądowej, przedstawiciele wybranych firm oraz studenci z całej Polski działający w kołach naukowych. Koło naukowe Logistyka z Poznania było reprezentowane przez 5 osób: Angelikę Furman, Agnieszkę Gembiak, Julię Łuczak, Jagodę Matyle i Katar  czytaj więcej...

 

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Łodzi odbyła się I Konferencja Logistyczna Logistyka w Centrum Polski, która zorganizowana została przez SKNL Kaizen działające przy Politechnice Łódzkiej. Tematem konferencji były innowacje w logistyce.

 

Rozpoczęcie konferencji nastąpiło 26 listopada o godzinie 9:00. NA początku przemówiła doc. Hanna Niedźwiedzińska. Następnie odbyła się prelekcja pięciu firm. Najpierw wystąpił pan Łukasz Wrona –  czytaj więcej...

 

W dniach 5-6 marca 2015 roku odbyła się 14 edycja Forum Młodej Logistyki zorganizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej działające przy Politechnice Warszawskiej. Forum Młodej Logistyki to największa coroczna konferencja gromadząca studentów z całej Polski oraz najbardziej wpływowych przedstawicieli firm branży TSL. Dwa dni konferencji zapewniły dwie różne formy poszerzania logistycznych horyzontów. Pierwszego dnia konferencji o  czytaj więcej...

W dniach 26-28 kwietnia odwiedziliśmy Toruń, a dokładnie III Kopernikańskie Dni Logistyki. Jako, że konferencja odbywała się od poniedziałku, pojechaliśmy dzień wcześniej, aby pozwiedzać piękne miasto Toruń. Stare Miasto jest przepiękne, odwiedziliśmy również ruiny i krzywą wieżę. Gospodarze zaprosili na również na wieczornego grilla, gdzie mogliśmy poznać się jeszcze przed rozpoczęciem konferencji. Pierwszego dnia konferencji były prelekcje zaproszonych przedstawicieli firm. Do  czytaj więcej...

Uczestnictwo w konkursie - Turniej TransEdu  | data dodania: 20-01-2016 23:46

TransEdu, to konkurs który polega na symulacji operowania flotą pojazdów przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi logistycznych. W grze należy osiągnąć najwyższą średnią cenę frachtu, wśród wszystkich podejmowanych.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - Beiersdorf Manufacturing Poznań  | data dodania: 20-01-2016 18:13

W dniu 08.12. 2015r. Koło Naukowe „Logistyka” zorganizowało wycieczkę do zakładu produkcyjnego Beiersdorf Manufacturing Poznań. Poznańska fabryka jest częścią ogólnoświatowej sieci produkcyjnej Grupy Beiersdorf, a wytwarzane są w niej kosmetyki m.in. z serii NIVEA Visage i Eurecin.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od ubrania odzieży ochronnej, którą nosić musza wszystkie osoby znajdujące się na terenie zakładu produkcyjnego. Pierwszym miejscem, które zobaczyliśm  czytaj więcej...

Członkowie Koła zorganizowali stoisko, na którym promowany był Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Koło Naukowe "Logistyka". Celem było przedstawienie oferty edukacyjnej przeznaczonej dla przyszłych studentów.

 czytaj więcej...

Członkowie Koła zorganizowali stoisko, na którym promowany był Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Koło Naukowe "Logistyka". Celem było przedstawienie oferty edukacyjnej przeznaczonej dla przyszłych studentów.

 czytaj więcej...

W dniach 20 – 22 marca 2015r. odbyły się Targi Edukacyjne, na których uczelnie wyższe mogły zaprezentować szeroką ofertę kierunków dla przyszłych studentów. Wśród szkół wyższych była obecna również Politechnika Poznańska, prezentując poszczególne wydziały. Zainteresowani mogli prowadzić rozmowy i uzyskiwać kluczowe informacje na temat kierunków, specjalności oraz organizacji studenckich. Wydarzenie miało miejsce na terenie Międzyna  czytaj więcej...

Dnia 1. października odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku Wydziału Inżynierii Zarządzania. Celem spotkania było przekazanie pierwszorocznym najważniejszych informacji związanych z organizacją zajęć w Uczelni, a także przedstawienie możliwości podjęcia dodatkowych działań. Na spotkaniu były obecne przedstawicielki Koła Naukowego „Logistyka”, które zaprezentowały swoje koło naukowe. Opowiedziały m.in. o organizowanej konferencji, wycieczkach, wsp&oac  czytaj więcej...

Dnia 28.10.2015  w Centrum Wykładowym odbył się Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, w którym Koło Naukowe „Logistyka” brało czynny udział. Przez cały dzień członkowie Koła promowali KNL oraz Wydział Inżynierii Zarządzania wśród studentów Politechniki. Członkowie przeprowadzili quiz z wiedzy logistycznej i opowiadali o organizowanej przez Koło konferencji – Poznańskim Forum Logistycznym, wyjazdach do firm i udziale w konferencjach,  czytaj więcej...

Wybrana delegacja pomogła w organizacji przedsięwzięcia, witając przybyłych na uroczystość gości. Była to wyjątkowa okazja do spotkania wszystkich cenionych osobistości Wydziału. Dzień wcześniej, zajęliśmy się także pakowaniem paczek dla gości.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Seminarium naukowe 2015  | data dodania: 20-01-2016 17:40

W dniach 19-22 lutego grupa członków Koła Naukowego "Logistyka" wzięła udział w Seminarium Naukowym w Szklarskiej Porębie, na którym były poruszane tematy dotyczące logistyki dystrybucji. Celem seminarium było przygotowanie merytoryczne członków Koła do V Poznańskiego Forum Logistycznego.

 czytaj więcej...

W tym roku po raz kolejny przedstawiciele Koła Naukowego „Logistyka” podjęli się wyzwania i wzięli udział w Konkursie na najlepszego motorniczego, który został zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. 15-stu ochotników naszego Koła przyjęło rolę obserwatorów i od 7 do 21 września incognito przyglądali się pracy naszych poznańskich motorniczych. Pod uwagę branych było wiele kryteriów, np.: ubiór pracownika, oznakowan  czytaj więcej...

Wydarzenie - Pomoc w organizacji 135 Lecia MPK  | data dodania: 20-01-2016 17:32

W niedzielę, 21 czerwca, MPK obchodziło swoje 135 urodziny. Z tej okazji zorganizowano Wielką Jubileuszową Paradę oraz urodzinową fetę dla wszystkich mieszkańców Poznania w największej zajezdni na poznańskim Franowie. Nie mogło zabraknąć największych pasjonatów takich pojazdów – członków Koła Naukowego „Logistyka” działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy Politechnice Poznańskiej, którzy włączyli  czytaj więcej...

 

W dniach 3-4 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja naukowa XI Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2015 organizowana przez Koło Naukowe Logistics z Politechniki Wrocławskiej. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był: „Nowe trendy, wykorzystywanie symulacji oraz potrzeby infrastruktury w transporcie i logistyce. Studium przypadku”.

 

W zorganizowanym podczas konferencji Konkursie Referatów  czytaj więcej...

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta przedsiębiorstwa dążą do zintegrowania wszystkich działów, które realizacją swoich działań mają znaczny wpływ na stopnień zadowolenia odbiorcy. W każdej firmie występują trzy podstawowe rodzaje przepływu: towarów, pieniędzy oraz informacji. Wydawałoby się, że pierwsze  czytaj więcej...

Prelekcja - Spedycja w praktyce  | data dodania: 20-01-2016 17:09

Koło Naukowe "Logistyka" zorganizowało kolejny z serii Wykładów Otwartych, czyli spotkań studentów z osobami pracującymi w branży logistycznej. Tym razem naszym gościem byłaAdrianna Mieczyńska - specjalista ds. logistyki i spedytor z wieloletnim doświadczeniem.

 czytaj więcej...

W roku 2015 warsztaty w Technikum Logistycznym w Opalenicy poprowadziły Agnieszka Gembiak oraz Marcelina Musielak. Warsztaty odbyły się 1 czerwca, a przewodnim tematem było : "Planowanie potrzeb materiałowych". Zajęcia objęły dwie godziny lekcyjne, podczas, których prowadzące przybliżały uczniom tematykę związaną z planowaniem potrzeb materiałowych, narzędzi wspomagających te procesy oraz w praktyce pokazały zastosowanie tych narzędzi. Warsztaty zakończyły się wręczeniem podziękowań or  czytaj więcej...

Uczestnictwo w konkursie - Konkurs "Ekocykl"  | data dodania: 20-01-2016 16:53

Uczestnicy warsztatów „Zawód Recykler” mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie, w ramach którego należało stworzyć film w formie sondy, w której osoby mi  czytaj więcej...

Uczestnictwo w konkursie - GMC Poland  | data dodania: 20-01-2016 16:40

Global Management Challenge to zaawansowana symulacja biznesowa prowadzona z wykorzystaniem elementów grywalizacji. Drużyny studenckie podczas zmagań wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku.

 czytaj więcej...

Hej logistycy! Wczoraj odbyły się długo zapowiadane warsztaty i wykład pt. „Zawód? Recykler”. Warsztaty poprowadzili Piotr Grotkiewicz i Joanna Woch z firmy „Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. Prowadzący przekazali nam ogrom wiedzy o obowiązujących przepisach gospodarki odpadami, poznaliśmy przewidywalne trendy w dziedz  czytaj więcej...

Uczestnistwo w targach - Absolvent Talent Days  | data dodania: 20-01-2016 16:22

Dnia 17.11.2015 na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się Absolvent Talent Days. W wydarzeniu brało udział kilkunastu czlonkow KNL. Podczas eventu można było wziąć udział w prelekcjach oraz odwiedzać stoiska wielu firm. Dzieki temu członkowie koła dowiedzieli sie nowych, praktycznych rzeczy oraz zdobyli nowe doświadczenia i kontakty. Wpłynęło to również na zaprezentowanie koła i uczelni firmom.

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w targach - Targi PAKFOOD  | data dodania: 20-01-2016 16:14

W dniach 21-24 września 2015 członkowie Koła Naukowego „Logistyka” w składzie:

Justyna Pyska, Alicja Wójcik, Natalia Łukowska, Agnieszka Gembiak oraz Paulina Juszczyńska

wspierali Polską Izbę Opakowań podczas targów PAKFOOD – opakowania dla przemysłu spożywczego . Pierwszego dnia Koło Naukowe „Logistyka” wzięło udział w uroczystym otwarciu przez Pana Wacława Wasiaka – dyrektora Polskiej Izby Opakowań , stoiska Izby oraz Salonu Pr  czytaj więcej...

Od marca do czerwca 2015 roku, członkowie Koła Naukowego „Logistyka” realizowali projekt dla Odlewni Volkswagen Poznań. Projekt dotyczył opracowania koncepcji logistycznej przewozu głowic z H1 na H2. Uczestnicy projektu, dzięki pomocy pracowników Odlewni zostali zapoznani z aktualnie panującym tam stanem. Następnie dzięki licznym obserwacjom dokonano identyfikacji i analizy zauważonych problemów. Zadaniem członków Koła była próba eliminacji niezgodności  czytaj więcej...

Warsztat - Warsztaty z obsługi programu Excel  | data dodania: 20-01-2016 15:55

Dnia 7 grudnia 2015 roku członkowie Koła Naukowego „Logistyka” wzięli udział w szkoleniu dotyczącym programu Excel. Dzięki uprzejmości absolwentów koła: Szymonowi Buchwaldowi i Adrianowi Ziułkowskiemu mogliśmy rozwinąć umiejętności obsługi tego programu. Zdobyliśmy cenne wskazówki dotyczące wykorzystaniu programu w praktyce. Otrzymaliśmy listę najbardziej przydatnych skrótów klawiszowych. Zyskaliśmy wiedzę na temat nowych funkcji przydatnych w zawodzie  czytaj więcej...

W poniedziałek (23.11.2015r.) wzięliśmy udział w certyfikowanych warsztatach przeprowadzonych przez pana Pawła Wojciechowskiego, który pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju w Polskim Komitecie Narodowym EPAL. Tematyka dotyczyła oczywiście palet. Dowiedzieliśmy się jakie palety są dostępne na rynku, w jaki sposób się je oznakowuje, kiedy należy wycofać je z obiegu, a co najważniejsze- na co zwrócić uwagę, aby odróżnić fałszyw  czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - Amazon  | data dodania: 20-01-2016 15:27

Dnia 23stycznia 2015 roku pięcioro członków Koła Naukowego "Logistyka" wzięło udział  w wycieczce do Amazon, merykańskiego przedsiębiorstwa, prowadzącego największy na świecie sklep internetowy, posiadającego centrum logistyczne i magazyn w podpoznańskich Sadach.   

O godzinie 9:15 zebraliśmy się przy Pomniku Ofiar Czerwca 1956, skąd wyruszyliśmy  
w kierunku Sadów. Około godziny 10 znaleźliśmy się w Amazonie, gdzie w recepcji otrzymaliśmy id  czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - Arjohuntleigh  | data dodania: 20-01-2016 15:15

Dnia 19 listopada 2015 roku silna, bo aż dwunastoosobowa ekipa reprezentująca Koło Naukowe „Logistyka” wzięła udział w wycieczce do ArjoHuntleigh, firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją między innymi profesjonalnych łóżek medycznych i opasek przeciwzakrzepowych. ArjoHuntleigh zlokalizowane jest w Komornikach pod Poznaniem i stanowi część szwedzko-amerykańskiej grupy Getinge.

W ArjoHuntleigh przywitała nas pani Agata Mendyk z działu HR, z którą przeszliśm  czytaj więcej...

Tagi
PFLSpedycjaZarządzanie procesamiLogistykaPoznańskie Forum LogistyczneZarządzanie organizacją
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl