Partnerzy:

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego (KN ITP.)

Wydział:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

pokaż stronę

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Dawid Licheniak

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Andrzej Budzisz

Opiekunowie:

Bartosz Firlik Opiekun organizacyjny

Opis Koła Naukowego
Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego skupia studentów, którzy interesują się szeroko pojętym transportem publicznym. KN ITP działa przy Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Nasze spotkania odbywają się co 2 tygodnie, dodatkowo organizujemy spotkania robocze oraz wykłady otwarte dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej oraz osób spoza uczelni. Jako Koło Naukowe m.in. wykonujemy badania i pomiary. Były to m.in. "Ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego na Trasie Kórnickiej w Poznaniu", "Ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego od Kórnickiej do Ronda Starołęka (przez Osiedle Lecha)", pomiary ugięcia szyn w ramach projektu NCBiR "Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego". Udział w takich badaniach przynosi wiele korzyści zarówno samym uczestnikom jak i zainteresowanym firmom. Członkowie KN ITP uczą się obsługi aparatury pomiarowej, poznają nowe metody badań, ponadto mają możliwość wykorzystania uzyskanych wyników do prac inżynierskich, dalszych badań itp. Na naszych spotkaniach przedstawiamy referaty, przeprowadzamy dyskusje i debaty, zapraszamy przedstawicieli firm. Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu Koła są wymiany ze studentami Tehchnische Universitat w Berlinie. W ramach takich wydarzeń gościmy naszych kolegów i koleżanki zza Odry, natomiast w następnym roku udajemy się do nich z rewizytą. W grudniu 2014 w ramach tej wymiany odbyły się wykłady oraz warsztaty grupowe polsko-niemieckojęzyczne. Kolejnym istotnym elementem Koła są uczestnictwa w wydarzeniach branżowych np. jedne z największych w Europie targi branży szynowej Innotrans w Berlinie czy targi Trako w Gdańsku. Udział w takich imprezach daje możliwość pogłębienia wiedzy zdobytej na wykładach, możliwość osobistego zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi, zdobycie materiałów przydatnych w nauce i poszerzaniu swoich wiadomości, nawiązanie nowych znajomości oraz rozeznanie rynku pracy. Podejmujemy również działania mające na celu promowanie, poprawę funkcjonowania i rozwój transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej oraz uczestniczymy w wydarzeniach branżowych i konferencjach. Współpracujemy m.in. ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą, instytucjami naukowymi, władzami publicznymi oraz instytucjami bądź osobami reprezentującymi przemysł. Członkowie Koła prowadzą również badania naukowe wraz z pracownikami Zakładu Pojazdów Szynowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Z szeroką ofertą badań zapoznać się można na tej stronie http://www.fwmt.put.poznan.pl/wykladowca,instytut_issit,tnowakowski,2544,materialy_promocyjne_zpsz.htm
Filtracja:    

20 czerwca 2016 roku Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego zorganizowało wystawę fotografii Pana Romana Paula. Pan Roman jest pasjonatem kolei. Na swoich fotografiach oprócz piękna przyrody uwiecznia również kolej, a zwłaszcza świat parowej kolei, który już powoli odchodzi...

Studenci i wykładowcy mogli podziwiać fotografie Pana Romana, przy okazji podziwiać zainteresowania członków KNITP

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Workshop on Rail Technology 2016  | data dodania: 10-01-2017 20:11

W dniach 28.11 – 02.12.2016 odbyła się międzynarodowa wymiana „Workshop on Rail Technology 2016”. KNITP było współorganizatorem Workshop on Rail Technology". W tym roku studentom i wykładowcom Politechniki Poznańskiej przypadł zaszczyt przyjęcia zagranicznych gości. Do Poznania przyjechali studenci z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie oraz z Uniwersytetu Technicznego w Delft. Nasi koledzy z Niemiec w Poznaniu zameldowali się przed godziną 11 na dworcu głównym  czytaj więcej...

W dniu 20.10.2016 na Politechnice Poznańskiej odbył się Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, w którym udział wzięło Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego.

Na stoisku Koła pojawiła się makieta, odwzorowująca fragment trasy Średzkiej Kolei Powiatowej. Chętni mogli także wykonać zdjęcia w standzie reklamowym PKP Intercity, kt&o  czytaj więcej...

Uczestnistwo w targach - InnoTrans 2016 Berlin  | data dodania: 10-01-2017 19:51

Grupa 10 członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego wzięła udział w największych na świecie targach branży transportu szynowego InnoTrans 2016. Uczestnicy tego wydarzenia mają możliwość zapoznania się z nowymi pojazdami i rozwiązaniami dla transportu szynowego. Członkowie Koła mieli okazję zapoznać się z licznymi premierami zarówno pojazdów szynowych, jak i nowych rozwiązań w zakresie napę  czytaj więcej...

W dniach 21- 22 kwietnia 2016 roku  członkowie Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu) wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Transportu „KOKONAT 2016” na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Jeden z członków KN ITP – Dawid Licheniak wygłosił referat pt.: „Perspektywy wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do kolejowych przewozów  czytaj więcej...

Dnia 17.05.2016r. członkowie KNITP wzięli udział w pomiarach ugięcia szyn tramwajowych. Badania były wykonywane w ramach współpracy z Politechniką Warszawską. Badania były wykonywane w ramach projektu "Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego" prowadzonego przez dr inż. Bartosza Firlika (numer projektu NCBR 521/L-4/2012). czytaj więcej...

Uczestnistwo w konferencji - Sesja Naukowa WMRiT  | data dodania: 10-01-2017 19:21

Członkowie KNITP wzięli udział w Sesji Naukowej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Członkowie KNITP wzięli udział w XVI Sesji Naukowej WMRiT. Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego studenci i wykładowcy mogą się spotkać poza salą wykładową, porozmawiać o swoich pracach oraz prowadzonych projektach, a przy okazji otrzymać ciekawe nagrody.
czytaj więcej...

Prelekcja - Udział w konferencji "Kokonat 2016"  | data dodania: 10-01-2017 18:54

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu "KOKONAT" członkowie KNITP wygłosili referaty: Karolina Wielgosz - "Przewóz zboża transportem kolejowym" oraz Dawid Licheniak "Perspektywy wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim". W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcy  czytaj więcej...

W dniach od 18 do 20 kwietnia 2016 roku odbył się XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, podczas którego zorganizowano wiele ciekawych spotkań, warsztatów i pokazów. Dnia 19 kwietnia KN ITP wzięło udział w Techno Show w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Na stoisku zaprezentowano profile kół, szyn, model wózka oraz przedstawiono metodę pomiaru prof  czytaj więcej...

13 maja o godzinie 18:00 w auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej odbyła się I Konferencja Projektów Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej. Udział w tym wydarzeniu wzięli również członkowie Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego. Nasze Koło wystartowało w konkursie i zaprezentowało zgromadzonej publiczności rezultaty zrea  czytaj więcej...

13 maja 2015 roku w sali 219BM odbyła się XV Sesja Naukowa WMRiT. Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego studenci i wykładowcy mogą się spotkać poza salą wykładową, porozmawiać o swoich pracach oraz prowadzonych projektach, a przy okazji otrzymać ciekawe nagrody.
czytaj więcej...

Grupa 15 członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego udała się na czterodniową wymianę do Berlina, we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, którego studenci zorganizowali nasz czas.

Pierwszego dnia po przywitaniu przez Prof. Dr. Inż. M. Hechta zostało nam przedstawione stanowisko systemu hamowania wagonu, dzięki któremu można poznać budowę takiego systemu, zasadę działania oraz zasymulować różnego rodzaju hamowania. K  czytaj więcej...

3 września 2015 roku Przewodniczący Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego-Dawid Licheniak-reprezentował Koło Naukowe na Zjeździe Absolwentów Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu). Przedstawił on działalność Koła, realizowane projekty przez członków Koła oraz najważniejsze wydarzenia z życia Koła.

 czytaj więcej...

28 października 2015 członkowie Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego zaprezentowali się ze swoim stoiskiem na Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych organizowanych przez Radę Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej.
pomoc przy wydarzeniu: 17 grudnia 2015 roku Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego wystawiło stoisko dotyczące działalności Koła. Okazją ku temu była wizyta studentów z Białorusi, którzy odwiedzili Politechni  czytaj więcej...

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego wzięło czynny udział w Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych. Członkowie KN ITP zaprezentowali się na specjalnym stoisku, przy którym można było zapoznać się z działalnością członków Koła, ich zainteresowaniami czy prowadzonymi projektami. Stoisko wzbudziło duże zainteresowanie społeczności akademickiej.

 czytaj więcej...

inż. Piotr Lencki ma na swoim koncie publikację naukową- w magazynie TTS – Technika Transportu Szynowego nr 6/2015 opublikowano artykuł pt. „Analiza systemu przestawczego SUW-2000 w aspekcie ekonomicznym na tle innych technologii przeładunkowych”Oba artykuły (także poprzedni) zostały napisane wraz z dr inż. W. Sawczukiem.

 czytaj więcej...

inż. Piotr Lencki ma na swoim koncie publikację naukową- w magazynie Logistyka nr 3/2015 został opublikowany artykuł pt. „Wybrane zagadnienia z eksploatacji zestawu przestawczego SUW-2000”

 czytaj więcej...

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego w ramach prowadzonej działalności realizuje różne cele statusowe. Jednym z takich celów jest wykonywania pomiarów i badań naukowych. Grupa członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego postanowiła pochylić się nad stanem technicznym odcinka trasy tramwajowej GTR (Osiedle Lecha-Żegrze-Rondo Starołęka). Badania realizowano w ramach środków przyznanych w majowej puli grantowej. Stan techni  czytaj więcej...

Na spotkaniach naszego Koła Naukowego organizowane są prelekcje o różnej tematyce, najczęściej przedstawiane przez członków Koła Naukowego. Spotkaniem promującym Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego był otwarty wykład na którym została przedstawiona prelekcja pt. „Systemy samoczynnej zmiany rozstawu kół w pojazdach szynowych” autorstwa inż. Piotra Lenckiego. Przedstawił on różne projekty  systemów automatycznej zmiany  czytaj więcej...

15 maja grupa członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego odwiedziła górkę rozrządową na największej w Polsce stacji rozrządowej- Poznań Franowo. Górka rozrządowa to w kolejnictwie sztuczne wzniesienie, które ułatwia „segregowanie”, czyli rozrządzanie wagonów. Bardzo rzadko zdarza się, że wszystkie wagony w sk  czytaj więcej...

W minionym roku 9 członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego wzięła udział w 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2015, które odbyły się 22-25 września. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wspomniane targi to najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie wydarzenie z branży transportu szynowego. Uczestnicy tego wydarzenia mają możliwość zapoznania się z nowymi pojazdami i  czytaj więcej...

W dniach 22-23 kwietnia dwoje członków KN ITP: Karolina Wielgosz oraz Dawid Licheniak wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu „KoKoNaT” na Politechnice Krakowskiej w Krakowie. Podczas konferencji wygłosili oni referat pt.: „Perspektywy rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce na przykładzie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Członkowie KN ITP wyrażają również zainteresowanie udziałem w kolejnej edycji tej ko  czytaj więcej...

Tagi
SeminariaKomunikacja szynowaWycieczkiKomunikacja autobusowaKomunikacja zbiorowaTransportKonferencjeKomunikacja miejskaTransport publiczny
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl