Partnerzy:

Koło Naukowe Fizyki Technicznej (KNFT)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Fizyki Technicznej

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Oskar Grabowski

Opiekunowie:

Adam Buczek Opiekun organizacyjny

Opis Koła Naukowego
W kole studenci i uczniowie rozwijają zainteresowania związane z naukami ścisłymi i technicznymi. Istnieje możliwość realizacji własnych projektów i budowy różnorodnych układów od mechanicznych po elektroniczne. Swym zapleczem koło wspiera też realizację prac dyplomowych. W ramach działalności można nabyć również doświadczenia „scenicznego” biorąc udział w pokazach, wykładach i warsztatach dla szerokiej publiczności.
Filtracja:    

Jak co roku Koło Naukowe Fizyki Technicznej uczestniczyło w przygotowaniu i przedstawieniu doświadczeń fizycznych w ramach Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Tym razem skoncentrowano się na eksperymentach dotyczących hydro- dynamiki i statyki. Poruszono zagadnienia związane z ciśnieniem, przepływem, prawem Bernoulliego. Pokazano wiry wodne wciągające przedmioty do swego wnętrza. Dyskutowano jak można utopić się z powodu bąbelków oraz jak stworzyć pierścieniowe wiry wodn  czytaj więcej...

W ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Koło Naukowe pomagało w prezentacji doświadczeń z wodą zarówno w stanie ciekłym jak i stałym. 

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztaty Veolia  | data dodania: 30-01-2017 12:33

Warszaty odbyły się w ramach drzwi otwartych Veolii - Elektrociepłowni Karolin.

Na otwartym stoisku Politechniki Poznańskiej uczestnicy mogli eksperymentować z grawitacją, ruchem wirującym elektrycznością i optyką. Koło Naukowe Fizyki Technicznej przygotowało również pokaz ogromnych baniek mydlanych.

 czytaj więcej...
Prelekcja - Pokaz doświadczeń fizycznych.  | data dodania: 30-01-2017 12:30

W ramach półkolonii dla dzieci pracowników Politechniki Poznańskiej Koło Naukowe przygotowało pokaz najciekawszych doświadczeń fizycznych z mechaniki. W trakcie wystąpienia uczestnicy otrzymali gadżety związane z prezentowanymi eksperymentami: balony rakiety i balony twistery.

 czytaj więcej...

Wykład odbył się w ramach XV Edycji wykładów otwartych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obejmował ciekawe zagadnienia z dziedziny aero-dynamiki i aero-statyki.

 czytaj więcej...

W ramach warsztatów uczestnicy mogli wykonywać eksperymenty z zakresu mechaniki. Wśród nich największe zainteresowanie wzbudziły lejek grawitacyjny, przechylny labirynt, akustyczne drzewo i "air-zooka".

 czytaj więcej...

Show odbyło się z okazji wydarzenia "Mali Naukowcy" na Politechnice Poznańskiej. Dzieci pracowników Uczelni mogły dowiedzieć się dlaczego otaczająca nas atmosfera "ciśnie" na nasze ciała, jak wywołać lewitację koła plażowego oraz jak najszybciej napompować foliowy rękaw i poznać energię niesioną przez pierścienie dymne.

 czytaj więcej...

W ramach lokalnego Festiwalu Naukowego Koło Naukowe przedstawiło szereg ciekawych eksperymentów z zakresu mechaniki płynów dla szerokiego przedziału wiekowego uczniów szkoły. W ramach doświadczeń rozdawano również drobne gadżety takie jak latające baloniki - rakiety i balony twistery, będące dobrym pretekstem do przekazania ciekawych faktów z nauk przyrodniczych.

 czytaj więcej...

W ramach II Szkolnego Pikniku Matematyczno - Przyrodniczego Koło Naukowe przedstawiło szereg ciekawych doświadczeń z mechaniki, zachęcających młodzież do studiowania nauk ścisłych na Politechnice Poznańskiej

 czytaj więcej...
Wydarzenie - "Doświadczenia z wirami wodnymi"  | data dodania: 30-01-2017 12:11

W ramach dnia "Inżynierii wody" na Politechnice Poznańskiej Koło Naukowe zorganizowało stanowisko z doświadczeniami przedstawiającymi ruch wirowy wody: wir w pionowej kolumnie wody oraz rozprzestrzeniające się poziomo wiry pierścieniowe.

 czytaj więcej...
Prelekcja -  | data dodania: 30-01-2017 12:07

Koło Naukowe pomogło zorganizować cykl czterech wykładów z pokazami "Powietrzne eksperymenty" w ramach I Leszczyńskiego Pikniku Naukowego. Nawiązując do lotniczych tradycji Leszna przedstawiono szereg doświadczeń zarówno z aero-statyki jak i aero-dynamiki.

 czytaj więcej...

W ramach Konferencji Projektów Kół Naukowych prezentowano projekt "Obserwacja ruchów drgających". Przedstawiono w nim sposoby stroboskopowych obserwacji ruchu strun i membran zarówno bezpośrednio jak i z pomocą kamery i odpowiedniego oświetlenia.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - XX Piknik Naukowy w Warszawie  | data dodania: 30-01-2017 11:59

Przedstawiciel Koła Naukowego uczestniczył w XX Pikniku Naukowym w Warszawie o tematyce Medycyna i zdrowie. W związku z tym prezentował doświadczenia z kamerą termowizyjną. Uczestnicy mogli się przekonać jak wygląda mapa termiczna ciała oraz jak zmieniają się odczyty termowizyjne pod wpływem takich czynników jak założenie okularów czy nałożenie powłoki chłodzącej.

 czytaj więcej...
Prelekcja - Wykład z pokazami fizycznymi  | data dodania: 30-01-2017 11:55

W trakcie wykładu uczestnicy mogli przekonać się że fizyka i nauki techniczne są naprawdę ciekawą dziedziną wiedzy. Przedstawiono szereg doświadczeń fizycznych zachęcając młodzież do studiowania na Politechnice Poznańskiej.

 czytaj więcej...
Prelekcja - "Kwiatki fizyczne"  | data dodania: 30-01-2017 11:51

Wykład odbył się w ramach Drzwi Otwartych i "Dnia dla Dziewczyn" na Politechnice Poznańskiej. W jego ramach przedstawiono zestaw doświadczeń wiążących prawa fizyki z motywami florystycznymi. Poruszono zarówno poetyckie nawiązania do flory jak i kwietne motywy "malowane" z pomocą aerodynamiki czy termodynamiki.

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w targach - Targi Edukacyjne  | data dodania: 30-01-2017 11:48

Udział Koła Naukowego w Targach miał podwójny charakter. Z jednej strony reprezentowaliśmy uczelnię i wydział na stoisku Politechniki Poznańskiej. Z drugiej pomagaliśmy w prezentacji doświadczeń fizycznych na scenie targów: ciekawych i fascynujących eksperymentów z dziedziny aerodynamiki.

 czytaj więcej...

W ramach wystąpienia z okazji X Festiwalu Matematyki, Fizyki, Informatyki i Architektury w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu przedstawiono zastosowania pułapek fizycznychy. Wspomniano o ciekawych badaniach dotyczących pułapek jakie prowadzone są w różnych dziedzinach: od chemii po informatykę.

 czytaj więcej...

Koło Naukowe aktywnie pomagało w przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładu z pokazami na temat doświadczeń z powietrzem.

 czytaj więcej...

Koło Naukowe Fizyki Technicznej aktywnie uczestniczyło w pomocy przy przeprowadzeniu zajęć dla Politechnicznych Klas Akademickich o tematyce "Mechanika płynów".

 czytaj więcej...

Koło Naukowe Fizyki Technicznej aktywnie uczestniczyło w pomocy przy przeprowadzeniu zajęć dla Politechnicznych Klas Akademickich o tematyce "Zasady dynamiki, pęd, bezwładność, zderzenia".

 czytaj więcej...

Koło Naukowe Fizyki Technicznej aktywnie uczestniczyło w pomocy przy przeprowadzeniu zajęć dla Politechnicznych Klas Akademickich o tematyce "Drgania i fale".

 czytaj więcej...

Wystąpienie miało miejsce z okazji XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych, który w tym roku był poświęcony wodzie. W ramach tematu "Panta Rhei - czyli słów kilka o płynach" przedstawiono podstawowe właściwości tych stanów skupienia. Powiedziano o powstawaniu zjawiska ciśnienia, przenoszeniu oddziaływań mechanicznych oraz energii akustycznej w cieczach i gazach. Chętni uczestnicy mogli brać aktywny udział w pokazach. Publiczność entuzjastycznie przyjęła aerodyna  czytaj więcej...

W ramach tygodnia projektów zaproszono przedstawiciela KNFT do wygłoszenia wykładu z pokazem ciekawych doświadczeń fizycznych. W ramach wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się dlaczego balon doznaje odrzutu oraz ile hałasu "produkuje" spadająca kartka papieru. Chętni uczniowie mogli brać udział w doświadczeniach - za co zostali nagrodzeni drobnymi gadżetami Politechniki Poznańskiej.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Noc Naukowców  | data dodania: 12-01-2016 17:55

Jak co roku Koło Naukowe Fizyki Technicznej uczestniczyło w przygotowaniu i przedstawieniu doświadczeń fizycznych w ramach Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Tym razem skoncentrowano się na eksperymentach dotyczących aero- dynamiki i statyki. Poruszono zagadnienia związane z ciśnieniem, przepływem, prawem Bernoulliego. Pokazano dlaczego wiatr zrywa dachy oraz jak stworzyć gigantyczne pierścienie dymne.

 czytaj więcej...

W ramach konferencji dwoje członków KNFT prezentowało doświadczenia fizyczne pod tytułem "Fizyka malowana światłem i cieniem". Beneficjentami konferencji byli przede wszystkim nauczyciele przedmiotów ścisłych pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie prezentacji eksperymetów fizycznych.

 czytaj więcej...
Warsztat - Drzwi otwarte Veolii  | data dodania: 12-01-2016 17:06

Warszaty odbyły się w ramach drzwi otwartych Veolii - Elektrociepłowni Karolin.

Na otwartym stoisku Politechniki Poznańskiej uczestnicy mogli eksperymentować z grawitacją, ruchem wirującym elektrycznością i optyką. Koło Naukowe Fizyki Technicznej przygotowało również pokaz ogromnych baniek mydlanych.

 czytaj więcej...
Prelekcja - Pokazy popularnonaukowe  | data dodania: 12-01-2016 17:02

W ramach krótkich pokazów popularnonaukowych przedstawiono ciekawe doświadczenia z różnych działów fizyki promujące nauki ścisłe. Przedstawiono między innymi niezwykłe właściwości magnesów, potyczki z atmosferą, eksperymenty balonowe i zabawy z bezwładnością.

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w konferencji - "Science on Stage"  | data dodania: 12-01-2016 16:56

W ramach konferencji "Science on Stage" dwoje przedstawicieli KNFT prezentowało poster oraz projekt dośwadczeń "Physics "painted by light and shade"". W ich ramach pokazano jak z pomocą papieru fax oraz folii fosforescencyjnej utrwalić ślady kreślone przez poruszające się wahadło oraz przemieszczające i odbijające się kulki łożyskowe.

 czytaj więcej...

Show odbyło się z okazji wydarzenia "Mali Naukowcy" na Politechnice Poznańskiej. Dzieci pracowników Uczelni mogły dowiedzieć się dlaczego otaczająca nas atmosfera "ciśnie" na nasze ciała, jak wywołać lewitację koła plażowego oraz jak najszybciej napompować foliowy rękaw i poznać energię niesioną przez pierścienie dymne.

 czytaj więcej...

W ramach konferencji przedstawiono projekt "Obserwacja drgań z pomocą laserowo indukowanej fosforescencji". Z pomocą odpowiednio przygotowanego wahadła z przymocowanym niebieskim laserem kreślono figury Lissajous na folii fosforescencyjnej. Powoli zanikające wzbudzone ślady umożliwiały obserwację "ewolucji" figur wraz ze zmieniającą się fazą drgań w dwóch prostopadłych kierunkach.

 czytaj więcej...
Warsztat - "Optyka"  | data dodania: 12-01-2016 16:40

Warsztaty odbyły się w ramach V Nocy Nauki w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. W ich trakcie uczestnicy mogli przekonać się jak wyglądają prawa odbicia, załamania oraz dyfrakcji i interferencji światła. W ramach wydarzenia każdy mógł "dotkąć" tęczy i spojrzeć w "nieskonczony świetlny tunel".

 czytaj więcej...
Prelekcja - "Kwiatki fizyczne"  | data dodania: 12-01-2016 16:36

Wykład odbył się w ramach Drzwi Otwartych i "Dnia dla Dziewczyn" na Politechnice Poznańskiej. W jego ramach przedstawiono zestaw doświadczeń wiążących prawa fizyki z motywami florystycznymi. Poruszono zarówno poetyckie nawiązania do flory jak i kwietne motywy "malowane" z pomocą aerodynamiki czy termodynamiki.

 czytaj więcej...
Prelekcja - Fizyka w kosmosie  | data dodania: 12-01-2016 16:30

W trakcie wykładu uczestnicy mogli przekonać się jakie zjawiska fizyczne dominują w przestrzeni kosmicznej. W szczególności jak parametry takie jak: ciśnienie, temperatura, energia zmieniają się w trakcie oddalania się od Ziemi. Prezentację wzbogacono doświadczeniami oraz prezentacją multimedialną.

 czytaj więcej...

Udział Koła Naukowego w Targach miał podwójny charakter. Z jednej strony reprezentowaliśmy uczelnię i wydział na stoisku Politechniki Poznańskiej. Z drugiej pomagaliśmy w prezentacji doświadczeń fizycznych na scenie targów: ciekawych i fascynujących eksperymentów z dziedziny aerodynamiki.

 czytaj więcej...

W ramach wystąpienia z okazji IX Festiwalu Matematyki, Fizyki, Informatyki i Architektury w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu przedstawiono fascynujące właściwośći baniek mydlanych. Omówiono je pod kątem cech mechanicznych, optycznych i aerodynamicznych. Wspomniano o ciekawych badaniach dotyczących baniek jakie prowadzone są w różnych dziedzinach: od medycyny po matematykę.

 czytaj więcej...
Warsztat - Pojazdy i napędy  | data dodania: 12-01-2016 16:16

W trakcie spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym mogli nauczyć się budowy pojazdów i napędów z użyciem powszechnie dostępnych materiałów i surowców: pudełek kartonowych i styropianowych, patyczków, termokleju, gumek recepturek, prostych silników i obwodów elektrycznych, śmigieł i taśmy klejącej. W napędzie pojazdów wykorzystywano energię grawitacyjną, sprężystości oraz oddziaływania aerodynamiczne. 

 czytaj więcej...

Członkowie KNFT aktywnie uczestniczyli i pomagali w prowadzeniu zajęć dla Politechnicznych Klas Akademickich. W trakcie wykładów z pokazami uczniowie gimnazjów i liceów mogli zapoznać się z takimi działami fizyki jak: drgania i fale, elementy fizyki współczesnej, ruch obrotowy oraz termodynamika.

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztaty naukowe dla dzieci pracowników VW  | data dodania: 11-01-2016 23:51

W trakcie warsztatów dzieci pracowników VW mogły eksperymentować przy stołach zastawionych doświadczeniami z różnych działów fizyki. Wśród eksperymentów było pokonanie labiryntu elektrycznego, obserwacja ciał toczących się po równi pochyłej, eksperymenty z lejkiem grawitacyjnym, pierścieniami dymnymi oraz bryły wirujące.

Poniżej przykładowe zdjęcie z wydarzenia (autorka: mgr Ilona Długa):

czytaj więcej...

Tagi
EksperymentyUkłady mechanicznePokazyFizyka TechnicznaUkłady fizyczneFizyka
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl