Partnerzy:

Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej (KN TICH)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Technologii Chemicznej

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Adam Andrzejewski

Opis Koła Naukowego
Sekcja Inżynierii Chemicznej Celem sekcji Inżynierii Chemicznej jest rozwijanie umiejętności projektowania obiektów przemysłowych w duchu filozofii projektowania BIM z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania ( AVEVA Plant, ChemCad, gPROMS, ICAS), począwszy od projektu procesowego, aż do modelu przestrzennego gotowej instalacji przemysłowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa procesowego, jak również analizy ekonomicznej projektowanych procesów i inwestycji. Członkowie sekcji zajmują się również rozwiązywaniem problemów podstawowych operacji inżynierii chemicznej i procesowej np. mieszania, reologii, separacji. Sekcja Biotechnologiczna Celem Sekcji Biotechnologicznej Koła Naukowego jest samokształcenie studentów - poznawanie zarówno najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny biotechnologii, jak i metod badawczych stosowanych w tej dziedzinie nauki. W tym celu spotykamy się na seminariach na których przygotowywane są przez studentów prezentacje, poszerzająca wiedzę z tej dziedziny. Ponadto członkowie sekcji uczestniczą czynnie w projektach badawczych prowadzonych w Zakładzie Chemii Organicznej. Studenci sekcji tworzą niewielkie zespoły badawcze i w miarę możliwości realizują wspólnie własne projekty. Członkowie sekcji będą uczestniczyć w ogólnopolskich konferencjach kół naukowych oraz zjazdach o tematyce biotechnologicznej. Aktywność Sekcji to także działalność proedukacyjna, dlatego angażować się będziemy także w wydarzenia, mające na celu popularyzację nauki, takie jak Noc Naukowców na naszym Wydziale. Sekcja Metod Matematycznych w Inżynierii Zajęcia sekcji mają na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie procesów wymiany pędu, ciepła oraz masy oraz matematyki stosowanej, m.in. metod numerycznych, analizy wektorowej oraz rachunku wariacyjnego na przykładzie różnych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej. W trakcie działalności sekcji zaczniemy od analizy prostszych zagadnień statycznych, by w dłuższej perspektywie czasu zająć się modelowaniem bardziej zaawansowanych procesów dynamicznych, np. - zagadnienie kilku połączonych ze sobą zbiorników z przepływem roztworów o różnych stężeniach, - zagadnienie rozkładu temperatury w pręcie o zmiennym rozkładzie temperatur na brzegach, - zagadnienie wypływu cieczy ze zbiornika o zadanej geometrii, - zagadnienie reakcji chemicznej zachodzącej w dwóch odrębnych reaktorach, - zagadnienie okresowej fontanny Pliniusza, - zagadnienie układu nieliniowych równań różniczkowych (kinetyka reakcji chemicznych), - zagadnienie rozkładu temperatur w nagrzewanym pręcie, - zagadnienie filtracji przez ośrodek porowaty. W ramach działania sekcji planujemy również wykonanie grupowych projektów numerycznych - postawienie danego zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej, przygotowanie niezbędnego oprogramowania do rozwiązania problemu oraz wykonanie symulacji. Wyniki uzyskane w ramach projektu prezentowane będę przez studentów na konferencjach studenckich.
Filtracja:    

Po raz kolejny członkowie KN TICH uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie "Inżynieria Sukcesu" organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Zawody te sprawdzają zarówno umiejętności obliczeniowe, jak i wiedzę uczestników. Konkurs składa się z 3 etapów: test, zadania obliczeniowe, laboratorium.

 czytaj więcej...

18 marca, korzystając z zaproszenia firmy LUQAM, reprezentowaliśmy nasze Koło Naukowe na konferencji Forum Organizacji Studenckich „Jakość w praktyce” organizowanej przez tę firmę. Odbyła się ona w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Głównym celem tego spotkania było zaprezentowanie studentom działalności LUQAM poprzez przykładowe wykłady i warsztaty.

Po wykładzie wprowadzającym dla wszystkich uczestników zostaliśmy podzieleni zgodnie z preferencjami na dw  czytaj więcej...

Osoby uczestniczące:
 Julia Kawecka  Magdalena Wawrzyniak
 Monika Kukuła
 Magdalena Kuźniarek
 Opiekunem była pani dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
Przeprowadzone doświadczenia:
 Suchy lód
 Malowanie na mleku
 Nadmuchane balony z rękawiczek (reakcja sody)
 Doświadczenie z mieszadłem magnetycznym
 Piasek kinetyczny
 Doświadczenie z sodą oczyszczoną, olejem i kwasem octowym
Warsztaty, które odbyły się na teren  czytaj więcej...

http://ssptchem.pl/pl/zobacz-pozostale/259-zz2016

1 miejsce
w kategorii studia I stopnia

Adam Andrzejewski 
Numeryczne rozwiązanie całkowego równania Warda-Tordai z wykorzystaniem metody sum skończonych

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztat: Klasa 2c z SP nr 88 w Poznaniu  | data dodania: 16-01-2017 17:22

Osoby uczestniczące:
 Maria Binkowska
 Wiktoria Kozłowska
 Monika Kukuła
 Magdalena Kuźniarek
 Agata Lisiecka
 Julia Olejarska
 Justyna Sobczak
 Witold Stachowiak
 Marta Tybura
 Magdalena Wawrzyniak
 Opiekunem była pani dr Justyna
Werner
Przeprowadzone doświadczenia:
 Sok z gumijagód (wywar z czerwonej kapusty)
 Bąble
 Krwawiący metal
 Chemiczny ogród
 Oznaczanie skrobi
czytaj więcej...

Wycieczka do firmy - TFP  | data dodania: 16-01-2017 17:13

Dnia 16 grudnia 2016 roku członkowie „Sekcji Chemii Bioorganicznej i Organicznej”, wraz z opiekunem dr hab. inż. Ewą Kaczorek, wybrali się na wycieczkę do fabryki TFP w Kórniku. Jest to jedna z wiodących firm w Polsce, zajmująca się produkcją tektury falistej oraz projektowaniem opakowao.
Członkowie mieli okazję zapoznad się dokładniej z: rodzajami opakowao, procesem produkcyjnym tektury falistej oraz podstawowymi badaniami wytrzymałościowymi produktów.
Oso  czytaj więcej...

PLIKI NIE ŁADUJĄ SIĘ A SERWER!

 czytaj więcej...

PLIKI NIE ŁADUJĄ SIĘ NA SERWER!

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztaty dla szkoły podstawowej w Mosinie  | data dodania: 16-01-2017 16:53

Osoby uczestniczące:
 Julia Kawecka
 Monika Kukuła
 Magdalena Kuźniarek
 Opiekunem była pani dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
Przeprowadzone doświadczenia:
 Suchy lód
 Malowanie na mleku
 Wulkan
 Nadmuchane balony z rękawiczek (reakcja sody)
 Oznaczanie skrobi
 Piasek kinetyczny
Warsztaty, które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Mosinie dla dzieci 1 klasy dnia 25 listopada 2016 roku przysporzyły stud  czytaj więcej...

Członkowie „Sekcji Chemii Bioorganicznej i Organicznej” brali udział w „Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych” DOSiKN odbywającym się w Centrum wykładowym Politechniki Poznańskiej w dniu 20 października 2016 roku.
Podczas tego dnia, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z rąk Rektora Politechniki Poznańskiej, mieli okazj  czytaj więcej...

Uczestnistwo w targach - Targi Edukacyjne 2016  | data dodania: 07-10-2016 16:03

Targi Edukacyjne 2016

Promocja Wydziału Technologii Chemicznej oraz KNTICH

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Noc Naukowców 2016  | data dodania: 07-10-2016 15:47

Noc Naukowców 2016 30 września 2016 „Sekcja Chemii Bioorganicznej i Organicznej”
Członkowie „Sekcji Chemii Bioorganicznej i Organicznej” włączyli się w przygotowania oraz pomoc w przeprowadzeniu Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej, która odbyła się 30 września 2016 roku.
Mieli oni okazję przeprowadzić doświadczenia dla dzieci w sali 53 Biblioteki Politechniki Poznańskiej w Centrum Wykładowym oraz w holu budynku Wydziału Technologii  czytaj więcej...

VII WYKŁADY OTWARTE Z CYKLU SPOTKANIA MŁODYCH Z NAUKĄ – UMP
POZNAŃ
Prezentacja pracy: Kapsułki skrobiowe – właściwości skrobiowych biomateriałów polimerowych
wspomagających protetykę.
Zajęcie II miejsca w konkursie na Najlepsze krótkie doniesienie.

Anna Zając

 czytaj więcej...

Prezentacja posteru: Kinetyka reakcji polimeryzacji kompozycji dentystycznych zawierających
napełniacz krzemionkowy DT4.

Osoba odpowiedzialna: Anna Zając
Anna Zając

 czytaj więcej...

Jeden z członków koła, student piątego roku matematyki i pasjonat metod numerycznych, prowadzi dla innych członków kurs łączący matematykę z inżynierią procesową. Przez ostatni semestr zajmowaliśmy się metodą różnic skończonych.

 czytaj więcej...

https://www.facebook.com/events/1739555729659283/
https://www.facebook.com/KNTICH/photos/a.372359762959451.1073741828.370221263173301/522587861269973/?type=3&theater

 czytaj więcej...

Poster naukowy, temat: Właściwości skrobiowych biomateriałów polimerowych stosowanych w farmacji

 czytaj więcej...

- stanowisko Koła Naukowego Technologii i Inzynierii Chemicznej w środę 9-14, 6 osób

- wolontariat i pomoc w organizacji (opieka nad firmami) - środa 8-15, 2 osoby

 czytaj więcej...
Warsztat - Wprowadzenie do Lean Management  | data dodania: 30-03-2016 20:46

Szkolenie w podziękowaniu za udział w V Otwartej Konferencji Lean' w dniach 12-16 kwietnia 2015r"

Przeprowadzone zostalo przez firme "Perfectus Group"

 

 czytaj więcej...
Warsztat - Chemcad Workshop  | data dodania: 30-03-2016 20:42

Na Wydziale Technologii Chemicznej PP odbywały się warsztaty Chemcad Workshop. Przez kilka dni osoby bezpośrednio współpracujące z firmą Chemstations pomagały uczestnikom z całego świata zgłębiać tajniki symulatora procesowego Chemcad.
Dla członków naszego Koła Naukowego również zostały zorganizowane zajęcia.

czytaj więcej...
Warsztat - Aveva  | data dodania: 28-01-2016 16:17
Warsztat - Lab on a chip  | data dodania: 27-01-2016 22:49
Warsztat - Reologia  | data dodania: 27-01-2016 22:43
Warsztat - Matlab  | data dodania: 27-01-2016 22:33

30.3.2015            Metoda eliminacji Gaussa: wprowadzenie, algorytm metody, implementacja w środowisku MatLab Szeregowy układ połączonych ze sobą zbiorników z różnymi przepływami.

13.04.2015          Przykład 2 dla metody eliminacji Gaussa - złożony układ połączonych ze sobą zbiorników: iteracyjna metoda Gaussa – Seidela rozwiązywania układów liniowych,  czytaj więcej...

Wycieczka - Góry Sowie  | data dodania: 27-01-2016 22:27
Wycieczka do firmy - Beiersdorf  | data dodania: 27-01-2016 22:01
Wycieczka do firmy - Browar Lech  | data dodania: 27-01-2016 21:59
Wycieczka do firmy - Browar Lech  | data dodania: 27-01-2016 21:56
Wycieczka do firmy - Browar Lech  | data dodania: 27-01-2016 21:55
Tagi
ChemiaBiotechnologiaEksperymentyInżynieria chemiczna i procesowaInżynieriaSzkoleniaBiologiaProjektowanieMatematykaAutoCadTechnologia chemicznaSymulacjeLaboratoriaKomputerowe Wspomaganie ProjektowaniaMateriałoznawstwo
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl