Partnerzy:

Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” (BTS „Da Vinci”)

Wydział:

Telefon:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

pokaż numer

pokaż stronę

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Bartłomiej Grzebyta

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Hubert Kacprowicz

Opiekunowie:

Martyna Michałowska Opiekun organizacyjny

Tomasz Walczak Opiekun

Opis Koła Naukowego
Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” jest kołem naukowym, które zostało zarejestrowane przy Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej w 2014 roku z inicjatywy studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna. Działalność koła skupia się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Jako szczególnie ważne i ciekawe uznano kwestie dotyczące: przeciążeń narządu ruchu oraz szerokich możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu, badań aktywności mięśniowej i zastosowań EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce, projektowania protez, ortez oraz implantów Pogłębianie wiedzy z zakresu biomechaniki człowieka oraz rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych w ramach realizowanych projektów umożliwia doskonalenie procesu dydaktycznego i zdobywanie nowych, cennych umiejętności przez członków koła. Ponadto Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” stara się aktywnie promować działalność własną oraz Wydział i Uczelnię uczestnicząc w różnorodnych akcjach i wydarzeniach promocyjnych np. w organizowanej przez Politechnikę Poznańskiej Nocy Naukowców.
Filtracja:    

Celem projektu jest wyznaczenie momentów sił działających na stawy kończyny dolnej podczas przysiadu. Praca zakłada wykorzystanie metod dynamiki odwrotnej w połączeniu z pomiarami z użyciem systemu BTS. Planowane jest konturowanie pracy, rozszerzając ją o identyfikację sił działających w poszczególnych grupach mięśniowych.

 czytaj więcej...

Cel: Zestaw modułów umożliwiający rejestrację różnych sygnałów biomedycznych jak puls czy EMG.


Opis: Zestaw podstawowych modułów na bazie wzmacniaczy jak wzmacniacz różnicowy, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, wzmacniacz regulowany, moduł rejestrujący, które można łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji w celu stworzenia toru wzmacniająco-rejestrującego.

 czytaj więcej...

Cel: stworzenie narzędzia dużej mocy do szybkiego, dwustronnego naświetlania laminatu światłoczułego o powierzchni roboczej > A4.


Materiały: Dwa duże radiatory (>A4); 100x UV 395-400nm, 3W LED; sterowniki LED na bazie STC2932E; zasilacz 12V 30A; obudowa; interfejs użytkownika.

 czytaj więcej...

Cel: określenie objętości, długości i ruchliwości plemników.
Narzędzia: język R, biblioteka EBImage, mikroskop holograficzny dhm T1000.

 czytaj więcej...

Pokaz możliwości Laboratorium Biomechaniki i systemu BTS Smart w sporcie.

http://dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/87914

 czytaj więcej...

Zaprezentowanie możliwości Laboratorium Biomechaniki i systemu BTS Smart w sporcie.

 

http://dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/88299

 czytaj więcej...

Zaprezentowanie możliwości Laboratorium Biomechaniki i systemu BTS Smart w sporcie.

 

http://dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/88346

 czytaj więcej...

Prezentacja możliwości Laboratorium Biomechaniki i systemu BTS Smart

 

http://dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/90981

 czytaj więcej...

Pokaz możliwości Laboratorium Biomechaniki i systemu BTS Smart. 

http://dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/91196 

 czytaj więcej...

Rozkład temperatury związany jest z rozmieszczeniem naczyń krwionośnych i dynamiką procesów metabolicznych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że na jego podstawie można dokonać identyfikacji osoby, co jest związane z niepowtarzalnym dla każdego człowieka rozmieszczeniem naczyń krwionośnych.

Projekt ma na celu sprawdzenie, czy istnieje możliwość zidentyfikowania tożsamości za pomocą sztucznych sieci neuronowych, na podstawie analizy rozkładu temperatury dłoni w różnych  czytaj więcej...

Celem projektu jest wykorzystanie systemu BTS do wyznaczenia środka ciężkości ciała człowieka podczas jazdy na rowerze w różnych pozycjach kolarskich oraz określenie dla jakiej z badanych pozycji jego położenie będzie najbardziej korzystne. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do dostosowania rowerów dla osób niepełnosprawnych o specyficznych wymaganiach ale t  czytaj więcej...

W ramach uczestnictwa w konferencji zaprezentowano 2 plakaty będące efektem projektów prowadzonych w Kole Naukowym:

1) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu - Magdalena Cieślak

2) Propozycja nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych - Martyna Michałows  czytaj więcej...

W ramach sesji studenckiej zaprezentowano dwa wystąpienia ustne:

1) Położenie środka ciężkości podczas jazdy na rowerze. - Jakub Otworowski, Bartłomiej Grzebyta

czytaj więcej...

Badania za pomocą systemu BTS Smart były poprowadzone na pacjentce po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu we współpracy z rehabilitantem. Badanie ma na celu wyznaczenie charakterystycznych odchyleń w chodzie po przebytym udarze w porównaniu do chodu prawidłowego oraz porównaniu strony porażonej i nieporażonej.czytaj więcej...

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie nowego parametru pozwalającego ocenić ryzyko odniesienia urazu w obrębie stawu kolanowego (np. uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, naderwanie mięśnia dwugłowego lub prostego uda), który uwzględnia zarówno zaburzenia balansu mięśniowego, jak i występowanie asymetrii szczytowych momentów sił w obu kończynach dolnych sportowca. Gru  czytaj więcej...

Badanie elektromiograficzne zostało przeprowadzone na osobie po przebytym udarze niedokrwiennym (za zgodą odpowiedniej Komisji Bioetycznej) który doprowadził do połowicznego niedowładu spastycznego. Badanie miało na celu porównanie prawej i lewej połowy ciała oraz sprawdzenie wpływu zabiegów rehabilitacyjnych na czynność mięśni. Osoba badana była pod opieką  czytaj więcej...

Badanie środka ciężkości przeprowadzono z użyciem systemu BTS Smart, do tej pory powstał raport wyznaczający automatycznie położenie środka ciężkości w trakcie chodu, w planach jest jeszcze badanie położenia środka ciężkości względem czworoboku podparcia.

 czytaj więcej...

Projekt opiera się na:

- Wykonaniu protezy częściowej kończyny górnej spełniającej założenia biomechaniki jej ruchu

- Modelu paliczków, dłoni, stawów, części przedramienia i ramienia z tworzywa ABS lub substytutu do wykonania modeli odlewniczych.

- Zaprojektowaniu i wykonaniu piaskowej formy odlewniczej do odlania większych elementów i formy odlewniczej do odlania metodą traconego wosku mniejszych elementów.

- Dopasowaniu zespołu  czytaj więcej...

Projekt będzie polegał na wykonaniu:

- płytek prototypowych z mikroprocesorami firmy AVR, ogólnego przeznaczenia (interfejs USB-RS232, kwarc 16MHz, interfejs ISP). Pozwolą one na wygodną komunikajcę z komputerem i wykonanie prototypowych systemów sterowania czujnikami do pomiarów biomedycznych,

- modułu wzmacniacza sygnałów elektrycznych pochodzących z ciała ludzkiego (przykłady zastosowań: EMG),

- modułu tensometrycznego do pomiarów sił  czytaj więcej...

The recognition of human by the dynamic determinants of the gait with use of ANN, Springer Proceedings, DSTA 2016

 

Abstract In this paper human recognition method based on dynamic parameters of the human gait. In the method the artificial neural network algorithm is employed. Some parameters of the gait are defined in o  czytaj więcej...

Application of artificial neural networks in man’s gait recognition, 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Short Papers, Vol. 2, Gdańsk 2015

ABSTRACT: In this paper the method of human gait recognition based on artificial neural network is presented. Method is based on observation, that each individual has different, unique way of basic movement activity. Hence, parameters repre  czytaj więcej...

Zaprezentowanie prowadzonych badań na temat analizy chodu, pt. "Identyfikacja osób na podstawie parametrów kinematycznych chodu, wyznaczonych przy użyciu systemu BTS Smart, z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych" przez Martynę Michałowską oraz prezentacji pt. "Identyfikacja osób na podstawie parametrów dynamicznych chodu, wyznaczonych przy użyciu platform dynamometrycznych, z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych" przez Magdalenę Grajewską

 czytaj więcej...

Analizy biomechaniczne wpływu postawy kolarza na jego wydajność podczas jazdy na rowerze.

 czytaj więcej...

Zorganizowanie stanowisk konkursowych dla osób odwiedzających PP podczas Poznańskiej Nocy Naukowców, z wykorzystaniem: platform stosowanych w pomiarach biomechanicznych oraz z wykorzystaniem systemu BTS Smart. Nazwa stanowiska: Sprawdź siłę swojego wykopu - czy jesteś jak Ronaldo czy jak Adam Małysz?

 czytaj więcej...

Zaprezentowanie możliwości Laboratorium Biomechaniki podczas nagrywania filmu wydziałowego - promocja kierunku Inżynieria Biomedyczna

 czytaj więcej...

Prezentacja na temat możliwości wykorzystania systemu analizy ruchu BTS Smart w zagadnieniach biomechaniki człowieka i komercyjnych zastosowaniach. Prezentacja na temat inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w życiu codziennym. Praktyczne zaprezentowanie możliwości systemu BTS Smart - przeprowadzenie konkursu z nagrodami. 

 czytaj więcej...

Prezentacja na temat możliwości wykorzystania systemu analizy ruchu BTS Smart w zagadnieniach biomechaniki człowieka i komercyjnych zastosowaniach. Prezentacja na temat inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w życiu codziennym. Praktyczne zaprezentowanie możliwości systemu BTS Smart - przeprowadzenie konkursu z nagrodami. 

 czytaj więcej...

Prezentacja na temat możliwości wykorzystania systemu analizy ruchu BTS Smart w zagadnieniach biomechaniki człowieka i komercyjnych zastosowaniach. Prezentacja na temat inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w życiu codziennym. Praktyczne zaprezentowanie możliwości systemu BTS Smart - przeprowadzenie konkursu z nagrodami. 

 czytaj więcej...

Prezentacja na temat możliwości wykorzystania systemu analizy ruchu BTS Smart w zagadnieniach biomechaniki człowieka i komercyjnych zastosowaniach. Prezentacja na temat inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w życiu codziennym. Praktyczne zaprezentowanie możliwości systemu BTS Smart - przeprowadzenie konkursu z nagrodami. 

 czytaj więcej...

Prezentacja na temat możliwości wykorzystania systemu analizy ruchu BTS Smart w zagadnieniach biomechaniki człowieka i komercyjnych zastosowaniach. Prezentacja na temat inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w życiu codziennym. Praktyczne zaprezentowanie możliwości systemu BTS Smart - przeprowadzenie konkursu z nagrodami. 

 czytaj więcej...
Warsztat - Warsztaty Matlab  | data dodania: 24-01-2016 22:47
Warsztat - Warsztaty Working Model  | data dodania: 24-01-2016 22:45
Warsztat - Warsztaty Mimics  | data dodania: 24-01-2016 22:42
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl