Partnerzy:

Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej (AK SEP nr 7)

Wydział:

Adres e-mail:

Strona www:

Wydział Elektryczny

pokaż stronę

Przewodniczący:

Marcin Racław

Wiceprzewodniczący:

Wojciech Sołtysiak

Opis Koła Naukowego
Koło SEP nr 7 jest studenckim kołem naukowym i zarazem kołem podlegającym pod Oddział Poznański SEP. Stowarzyszenie zrzesza elektryków wszystkich specjalności na terenie uczelni poprzez działalność społeczną oraz dąży do nawiązania kontaktu z innymi kołami na terenie całego kraju.
Filtracja:    
Wydarzenie - ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO  | data dodania: 31-03-2017 12:02

Spotkanie odbyło się w sali Rady Wydziału na Politechnice Poznańskiej. Gościem honorowym spotkania był Prezes Kazimierz Pawlicki, z ramienia uczelni pojawili się Prodziekan dr hab. inż. Andrzej Tomczewski oraz dr inż. Radosław Szczerbowski. Rozmawiano na luźniejsze tematy, zwłaszcza interesujące były historie opowiadane przez Prezesa oraz Prodziekana. Po spotkaniu na uczelni udaliśmy się do klubu "Kultowa" na mniej oficjalne spotkanie integracyjne.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - ENEA  | data dodania: 31-03-2017 12:01

Wycieczka odbyła się 15.12.16r., o godz. 13.00 grupa licząca dziesięć osób stawiła się przed obiektem Głównego Punktu Zasilania Żegrze. Uczestnikami wycieczki byli studenci II, III oraz IV roku kierunków Energetyka i Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ponadto są to również członkowie Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Poznańskiej. Wejście na teren obiektu umożliwił nam Pan Wiesław Pieprzyk pracujący w ENEA Operator Sp. z. o. o.  czytaj więcej...

Wydarzenie - ZEBRANIE REKRUTACYJNE  | data dodania: 31-03-2017 12:00

Zebranie rozpoczęto od poruszenia kwestii planów na najbliższy czas oraz podsumowano działania podjęte w trakcie semestru. Wprowadzono nowych członków w zakres działalności koła oraz przedstawiono planowane wydarzenia na najbliższy czas, wydano legitymacje członkowskie oraz pobrano składki na nadchodzący rok. Na zebraniu rekrutacyjnym pojawiło się około 70 osób. 

 czytaj więcej...

XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME) miały miejsce w Lublinie w dniach 17 – 20 listopada 2016 r. Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej reprezentowali:

Prezes – Marcin Racław,

Sekretarz – Wojciech Sołtysiak,

Skarbnik – Mateusz Wojdyński,

Członek – Barbara Urbaniak,

Członek – Karolina Świt,

Członek – Karolina Korzeniowska,

<  czytaj więcej...

I spotkanie z cyklu spotkanie z Energią: Perspektywy Energetyki Węglowej odbyło się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Prelegentem był ekspert ds. górnictwa, Marek Adamczyk. Przeanalizował on historię problemów polskiego górnictwa, jego korelacje z innymi płaszczyznami gospodarki oraz wpływ państwa na jego funkcjonowanie. W poznańskim środowisku akademickim patronat nad wydarzeniem objęła Korporacja Akademicka Hermesia. 

 czytaj więcej...

Nasze koło było gospodarzem zebrania Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Uczestnicy jako atrakcję mieli zapewnione zwiedzanie zajezdni Franowo, mogli zwiedzić "sypialnię" tramwajów oraz część warsztatową. Wycieczka była wypełniona licznymi ciekawostkami związanymi z elektryczną częścią komunikacji miejskiej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej PUT Space w DS1 na kampusie Politechniki Poznańskiej. Wieczorem uczestnicy udali się na bowling w Galerii MM. Główną atrakcją drug  czytaj więcej...

Dwudziestoczteroosobowa grupa miała okazję uczestniczyć w wycieczce do schronu przeciwatomowego dla władz miasta Poznania, mieszczącego się w sąsiedztwie Jeziora Kierskiego w Krzyżownikach koło Poznania. Z uwagi na bliską lokalizację dojazd na miejsce zbiórki odbywał się we własnym zakresie, jednak część osób udała się wspólnie komunikacją miejską. Po przywitaniu przez przewodnika oraz uiszczeniu symbolicznej opłaty, uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie.

Z pozoru zwykł  czytaj więcej...

Wydarzenie - ZEBRANIE REKRUTACYJNE  | data dodania: 31-03-2017 11:53

Zebranie odbyło się niedługo po rozpoczęciu nowego semestru. Wydarzenie połączono ze sprawozdaniem z działalności w roku 2015, wydano zaległe legitymacje członkowskie oraz pobrano składki od obecnych członków na nadchodzący rok. Na spotkanie przybyło około 40 osób.

 czytaj więcej...

Wydarzenie zorganizowane w ramach III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP. Na sympozjum poruszone zostały tematy związane z integracją przemysłu ze szkolnictwem wyższym, omówiono znaczenie tytułu inżyniera na polskim i europejskim rynku pracy. Jednym z pomysłów, który pojawił się podczas obrad było stworzenie platformy mającej na celu wymianę doświadczeń między studentami, stowarzyszeniami i praco  czytaj więcej...

Warsztat - KURS OBSŁUGI STEROWNIKÓW PLC FIRMY FATEK  | data dodania: 31-03-2017 11:49

Kurs sterowników PLC został przeprowadzony przez firmę Multiprojekt, zawierał kompleksowe wprowadzenie do zagadnień podstawowych związanych z obsługą i programowaniem sterowników PLC. W kursie zostały poruszone takie zagadnienia jak sterowanie szybkością i momentem silnika DC. Kursanci zyskali wiedzę jak sprawnie poruszać się i używać języków graficznych sterowników PLC w celach ich programowania. Instruktor rzetelnie i skutecznie przedstawił zagadnienia związane z  czytaj więcej...

Aktualnie zostały przeprowadzone próby uruchomienia układu IR2153, z pomocą zasilacza impulsowego. Opóźnienie projektu jest spowodowane problemami z fakturą i dostawą części dopiero w święta. Tegoroczny program sesji wstrzyma nasze prace na okres zaliczeń.

 czytaj więcej...

W wydarzeniu udział wzięło 48 członków naszego koła. Szkolenie zaznajomiło nas z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych oraz nabyliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy z prądem elektrycznym

 czytaj więcej...

Wszystkie materiały i elementy potrzebne do wykonania projektu zostały zakupione. Koło rozliczyło się z faktur z Politechniką Poznańską, a wydane pieniądze zostały zwrócone.

Została również wykonana płytka drukowana do montażu elementów elektronicznych.

Później jednak okazało się, że niektóre elementy potrzebują otworów większej średnicy. Na tym etapie nie zostały jeszcze wlutowane. Płytka zostanie jednak poprawiona dzięki narzędziom dos  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne  | data dodania: 23-01-2016 18:24

Zebranie organizacyjne dla członków koła poprzedziło spotkanie rekrutacyjne. Poruszano kwestie planów na najbliższy czas oraz podsumowanie działań podjętych w trakcie semestru. Na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbyło się godzine później wprowadzono nowych członków w zakres działalności koła oraz planowane wydarzenia w najbliższym czasie.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Spotkanie Wigilijne  | data dodania: 23-01-2016 18:20

Spotkanie odbyło się w sali Rady Wydziału na Politechnice Poznańskiej. Jako reprezentant z ramienia uczelni pojawiła się p. Justyna Stanoch. Podczas kilkugodzinnego spotkania rozmawiano na tematy w luźniejszy sposób związane z życiem uczelni. Po spotkaniu na uczelni udaliśmy się do Klubu "Kultowa" na mniej oficjalne spotkanie integracyjne.

 czytaj więcej...

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Poznański SEP we współpracy z Politechniką Poznańską. Członkowie naszego koła mogli wziąć udział w sympozjum bezpłatnie. Podczas prelekcji poruszanych było wiele zagadnień związanych z powstającymi pracami dyplomowymi naszych uczestników. W kuluarach była możliwość porozmawiania z prelegentami na tematy nieujęte podczas wykładów. Na sympozjum pojawiło się wiele informacji na temat nowoczesnych rozwiązań oraz poruszono istotne  czytaj więcej...

Tegoroczne ODME odbyły się w Gliwicach na terenie Politechniki Śląskiej. Najciekawszym wydarzeniem była debata energetyczna nt. „Przyszłość energetyki w Polsce”, zaprezentowano tam wiele interesujących ciekawostek oraz faktów. Duży nacisk został położony na integrację SEP z IEEE, podpisano list intencyjny pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami. W Lidze Elektryków nasi delegaci zajęli wysokie 5. miejsce kończąc zawody w półfinale.

 czytaj więcej...

Kurs przygotowawczy został zorganizowany we współpracy z Oddziałem Poznańskim SEP. Szkolenie składa się z pięciu dni, podczas których prezentowane są zagadnienia z różnych dziedzin elektrotechniki referowane przez doświadczonych specjalistów z SEP.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - INEA Operator S.A.  | data dodania: 23-01-2016 18:05

Podobnie jak w kwietniu, zwiedziliśmy GPZ wnętrzowy oraz napowietrzny. Udział w tym wydarzeniu wzięli w większości członkowie koła z niedawnego naboru.

 czytaj więcej...

Podczas prezentacji wystawiliśmy stoisko z autorskimi projektami Marcina Racława oraz Maksymiliana Beltera. Jednym z tych projektów był system podtrzymywania życia dla roślin, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Nasze stoisko było jednym z bardziej obleganych podczas całego dnia wydarzenia.

 czytaj więcej...
Warsztat - Kurs projektowania oświetlenia  | data dodania: 22-01-2016 17:40

Kurs został zorganizowany we współpracy z pracownikami Instytutu Techniki Świetlnej na Politechnice Poznańskiej. Prowadzący zapoznali nas z oprogramowaniem DIALux, normami oraz wymogami stawianymi przed projektantami.

 czytaj więcej...
Uczestnistwo w targach - Targi ExpoPower i GreenPower  | data dodania: 22-01-2016 17:38

Podczas targów ExpoPower i GreenPower były zorganizowane konferencje przez Oddział Poznański SEP. W tym roku członkowie naszego koła mogli wybrać sobie tematykę związaną z oświetleniem lub instalacjami nN i SN.

 czytaj więcej...

Wydarzenie miało miejsce we Wrocławiu. Podczas prelekcji i warsztatów na Politechnice Wrocławskiej prezentowane było jakie umiejętności są wymagane przez przyszłych pracowników czołowych firm z branży elektrycznej. Warsztaty skupiały się na szlifowaniu umiejętności miękkich, a zwieńczeniem części praktycznej była dyskusja pomiędzy dwoma grupami uczestników. W części integracyjnej organizator zapewnił zapadającą w pamięć podróż statkiem po rzece Odrze.

 czytaj więcej...

Wspólnie z kołem profesorskim SEP na Politechnice Poznańskiej zorganizowaliśmy kursy przygotowawcze do egzaminu. Na kurs składał się cykl czterech dni szkoleniowych, podczas których prezentowane były różne zagadnienia.

 czytaj więcej...

W wydarzeniu udział wzięło 48 członków naszego koła. Szkolenie zaznajomiło nas z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych oraz nabyliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy z prądem elektrycznym

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Grill integracyjny  | data dodania: 22-01-2016 17:26

Grill integracyjny dla członków koła odbył się w sąsiedztwie Politechniki Poznańskiej – tuż przy rzece Warcie. Impreza odbyła się po zakończeniu spotkania organizacyjnego.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Zebranie organizacyjne  | data dodania: 22-01-2016 17:25

Na zebraniu poruszona była tematyka związana z prowadzeniem projektów. Zaprezentowano algorytm składania chęci zrealizowania projektu oraz podano szereg informacji ułatwiających nadzór nad przebiegiem projektu dla osoby kierującej projektem.

 czytaj więcej...
Wycieczka do firmy - Operator INEA S.A.  | data dodania: 22-01-2016 17:22

W wydarzeniu udział wzięli członkowie koła. Pracownicy INEA zaprezentowali nam GPZ napowietrzny w dzielnicy Sołacz omawiając przy tym urządzenia oraz rozwiązania projektowe w nim zastosowane. W dalszej części przenieśliśmy się do GPZ wnętrzowego na Jeżycach, który jest zupełnie odmienną konstrukcją od tej, którą mieliśmy okazję już oglądać. 

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Zebranie rekrutacyjne do koła  | data dodania: 22-01-2016 17:20

Zebranie odbyło się niedługo po rozpoczęciu nowego semestru. Połączone było ze sprawozdaniem z działalności w roku 2015. Na spotkanie przebyło około 46 osób z czego zdecydowana większość zdecydowała się dołączyć do koła.

 czytaj więcej...
Tagi
SEPElektrotechnikaEnergetykaUprawnienia elektryczneElektryka
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl